Workshopronde 3

14.45 – 16.00 uur 

 

Keynote - Bindend Besturen binnen omgevingsconflicten: Vaardigheden, vakmanschap en duivelse dilemma's 

Door: Eva Wolf en Wieke Blijleven 

Ruimte is schaars, en elk plekje in Brabant heeft tenminste één functie. Welke aanpassing in de fysieke leefomgeving je ook doet, je loopt al snel tegen conflicterende belangen aan. Een conflict kan heel waardevol zijn en tot betere oplossingen leiden. Áls je het tenminste goed aanpakt. Maar hoe? Ga je bijvoorbeeld participeren of juridiseren? En tegen welke dilemma’s loop je aan als je conflicten goed wil voeren en vakmanschap wil leveren?  Bindend besturen vraagt specifieke kwaliteiten van overheidsorganisaties, bestuurders én professionals. Eva Wolf, universitair docent aan Tilburg University en promovendus Wieke Blijleven nemen je mee in hun onderzoek.   

 

VABIMPULS  

Door: Marianne Muller, Jos van Wegen, Peer Verkuijlen, Sjors Willems  

Meer dan 450 deelnemers deden de afgelopen jaren al een beroep op de voucherregeling van VABIMPULS, een gezamenlijk initiatief van de provincie Noord-Brabant, gemeenten, BrabantAdvies en Stimulus. VABIMPULS is er voor eigenaren van vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties, en voor eigenaren van veehouderijbedrijven die zich op een andere bedrijfsactiviteit willen richten, binnen of buiten de agrarische sector. Tijdens deze workshop delen de deskundigen van VABIMPULS hun ervaringen, bezien vanuit het perspectief van initiatiefnemers, gemeenten en andere partijen. Wat houdt de aanpak in, wat heeft het tot nu toe opgeleverd, en wat betekent dit voor de kwaliteit van het landelijk gebied in Brabant 

 

Regionale Energie Strategieën 

Door: Eltjo Kugel 

In de Regionale Energiestrategieën (RES) maken de overheden in vier Brabantse regio’s afspraken over plekken voor onder meer windmolens en zonneparken. Een ingewikkelde opgave, want niet alleen de ruimte in Brabant is schaars. Ook de netbeheerders zijn nog niet berekend op de grote hoeveelheid zonne- en windenergie die de komende jaren op hun netwerken aangesloten moet worden. Dat vraagt om keuzes én samenwerking tussen overheden en netbeheerders. Want hoe maak je een afweging tussen verschillende initiatieven en hoe leg je afspraken vast? Eltjo Kugel van provincie Noord-Brabant gaat met de deelnemers in gesprek over een mogelijke werkwijze waarop zulke afspraken tot stand kunnen komen.

 

Van de keukentafel naar de dorpstafel  

Door: Willy Donkers, Rene Renne, Suzanne van Lith, Marjo Drent

Hoe werken dorpsraad, gemeente, provincie, waterschap én bewoners samen aan de problematiek van het buitengebied in Elsendorp en Zundert? De dorpsraden hebben in deze gebiedsontwikkelingen een belangrijke rol. Hoe vullen zij hun rol in en hoe betrekken zij de inwoners van de kernen en het buitengebied? Wat zijn de leerpunten en succesfactoren? 

 

Regionale implementatie ondersteuning  

Door: Wim van Oekel, Frank van Nijkerken

De VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken bieden een nieuwe ondersteuning aan: de Regionale Implementatie Ondersteuners (RIO). In de workshop vertellen zij wat ze voor jouw werk kunnen betekenen. Hoe helpen ze om tóch nog meer te doen dan alleen voldoen aan de minimumeisen? Wat doen ze voor de VNG en het ministerie? Kom en beleef!  

 

Omgevingsverordening: regels loslaten of vasthouden? 

Door: Esther Vos 

Bij belangen die gemeenten overstijgen kan de provincie de omgevingsverordening inzetten. Is dat wel (altijd) nodig of zijn er ook andere opties, zoals bestuurlijke arrangementen en regionale afspraken? Bieden zulke opties voldoende ruimte voor flexibiliteit en (gebiedsgericht) maatwerk? En hoe werkt dat dan in de praktijk? Vertrouwen we elkaar op de spreekwoordelijke ‘blauwe ogen’ of is toch borging nodig? Wie bewaakt dit? En wat is bij dit soort arrangementen de positie van de gemeenteraad of andere belanghebbenden? In deze workshop horen we graag jouw ideeën en aandachtspunten!

 

Brabantse Omgevingsscan zet gezondheid op de kaart 

Door: Wieteke de Vries en Monique de Kok 

In november heeft de Brabantse Omgevingsscan (BrOS) de landelijke trofee ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ gewonnen, als project dat bijdraagt aan de doelen van de Omgevingswet. Wieteke de Vries en Monique de Kok van GGD Hart voor Brabant vertellen over de BrOS, een dashboard met data over onze leefomgeving, gecombineerd met de gezondheidsbeleving van Brabanders. Op dit moment is de BrOS gevuld met 12 thematische dashboards en inspiraties. Gemeenten en anderen kunnen de BrOS gebruiken bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie of bij het opstellen van omgevingsplannen.  

 

VIP-bus Omgevingswet 

Stel… jij zit aan het stuur van een gemeente. Sta je stil of kom je in beweging? In welke versnelling sta je en wat moet er van de handrem? En hoe ziet je horizon eruit? Deze en meer prikkelde vragen stellen de bemanning van de VIPbus voor Very Inspiring People. Stap in en reis mee! Want zo kun je aan de hand van initiatieven uit de praktijk, leren en experimenteren met de Omgevingswet. Breng je organisatie naar buiten en de samenleving naar binnen!  

 

Terug naar het programma