Workshopronde 2

13.15 – 14.30 uur 

 

Bindend Besturen in Brabant: de omgevingsdialoog 

Door: Feie Herkes, Wiet van Meel, Fons D’Haens, Sandra Kensen, T. Peters, Wim Tijssen 

Vanuit verschillende perspectieven belichten de sprekers het concept Omgevingsdialoog. Op welke wijze zien zij en de deelnemers invulling aan deze nieuwe verplichting voor zich? En waarom? Wat zijn voor- en nadelen? Doe mee aan deze brede verkenning! 

 

Serious gaming met de Omgevingswet

Door: Harry Post en Hans van Gurchom

‘Serious gaming’ neemt steeds serieuzere vormen aan als middel om te informeren, leren en ervaren. Ter voorbereiding op de Omgevingswet zijn al tal van spelvormen ontwikkeld om inwoners, partners en collega’s klaar te stomen voor de Omgevingswet. Harry Post van de provincie Noord-Brabant geeft je in deze workshop een virtuele blik op de wereld, met behulp van augmented reality. Hans van Gurchom van de gemeente Etten-Leur laat zien hoe je met een spel collega’s uit andere domeinen betrekt bij de Omgevingswet.

Samenwerken recreatiespel  

Door: Roland Willemsen  

Een enerverend simulatiespel waarin je de praktijk ervaart van interbestuurlijke samenwerking, onder leiding van Ronald Willemsen, projectleider van het interbestuurlijk project PIKO en bedenker van het spel. De case: een initiatiefnemer wil een recreatiecentrum bouwen. Samen met de ketenpartners overleg je hoe je dit aanpakt en wat je daarvoor moet doen. Zowel de planvorming-procesketen als de vergunningverlening-procesketen komen aan bod, evenals 'advies met instemming' van ketenpartners. Met rollen voor gemeente, provincie, omgevingsdienst, waterschap, Rijkswaterstaat, Prorail, RCE, GGD en veiligheidsregio. Doe je mee? 

 

De waarde van weerstand

Door: Eva Wolf

Wie een mooi ruimtelijk plan heeft, komt er al snel achter dat niet iedereen daar automatisch van overtuigd is. Brabant is een lappendeken van functies, en elke ingreep heeft impact. Je loopt dus al snel tegen conflicterende belangen en tegen weerstand aan. Dat is niet erg. Weerstand kan heel waardevol zijn en tot betere oplossingen leiden. Als je er tenminste goed mee omgaat.  Eva Wolf, universitair docent aan Tilburg University laat je zien welke type conflicten er zijn en wanneer ze constructief of juist destructief zijn.

 

Toepasbare regels: vloek of zegen?  

Door: Fred van den Bosch en Nikol van de Goor 

Nog krap 11 maanden om te werken aan toepasbare regels voordat de wet in werking treedt. Maar wat wordt er eigenlijk van je verwacht vóór inwerkingtreding en wat kan na de invoeringsdatum? En in welke gevallen maak je toepasbare regels en wanneer juist niet?  

Na deze workshop heb je inzicht in de zin en onzin van toepasbare regels én oefen je met het toepasbaar maken van regels. 

 

Provinciaal belang, hoezo?  Over het beschermen van waarden in de omgevingsverordening 

Door: Esther Vos  

In de Brabantse Interim omgevingsverordening zijn voor verschillende onderwerpen regels opgenomen. Dit kunnen rechtstreeks werkende regels zijn, of instructieregels aan gemeenten. Als de Omgevingswet in werking treedt, moet de provincie een Omgevingsverordening hebben. Wat moet de provincie daarin juist wel of juist niet opnemen? En waarom? Praat en denk mee over regels in de verordening over het beschermen van waarden, gericht op een veilige en gezonde leefomgeving met omgevingskwaliteit. En wat valt daar dan allemaal onder?

 

Doelgericht inzetten VTH 

Door: Suzanne Reuvers en Marcel van der Ven 

Het VTH-beleid van de gemeente Veldhoven geeft houvast om concrete acties te koppelen aan doelstellingen. De verworven bewustwording hoe de medewerker VTH bijdraagt aan het doel, verbindt denken met doen. Doorloop in een interactieve sessie met de sprekers het proces van omdenken naar omdoen: de regulering van deregulering.  

 

VIP-bus Omgevingswet 

Stel… jij zit aan het stuur van een gemeente. Sta je stil of kom je in beweging? In welke versnelling sta je en wat moet er van de handrem? En hoe ziet je horizon eruit? Deze en meer prikkelde vragen stellen de bemanning van de VIPbus voor Very Inspiring People. Stap in en reis mee! Want zo kun je aan de hand van initiatieven uit de praktijk, leren en experimenteren met de Omgevingswet. Breng je organisatie naar buiten en de samenleving naar binnen! 

 

Terug naar het programma