Workshopronde 1

10.30 – 11.45 uur 

Keynote - De lange weg naar de top 

Door: Nadine Broersen 

Nadine Broersen (1990) uit Dongen heeft zich als topatlete toegelegd op de meerkamp. Een atletiekvorm met zoveel disciplines dat hij alleen is weggelegd voor de allerfitste sporters. Op het onderdeel hoogspringen veroverde zij nationale titels en is zij sinds 2013 houdster van het Nederlands record. Tijdens de Olympische Spelen in Londen werd ze 13e op de zevenkamp. In haar presentatie gaat ze in op de lange weg – vol horden en mijlpalen - naar het wereldkampioenschap. Zie je de symbolische gelijkenissen met de weg die wij afleggen naar de Omgevingswet? Laat je inspireren door deze Brabantse kanjer! 

 

Communicatie: zo doen zíj het! 

Door: Jolande Prudon, Yoka Louwman, Anne-Marie Robesin, Chantal van den Heuvel en Eline Philips 

Hoe leg je initiatiefnemers uit wat de Omgevingswet voor hen betekent? Hoe betrek je inwoners bij zoiets abstracts als een Omgevingsvisie? Hoe geef je vorm aan participatie? En hoe krijg je collega’s enthousiast over de nieuwe manier van werken? Betrokkenen van vier (grote en kleine) gemeenten vertellen hoe ze dat – ieder op een heel eigen manier – aanpakken: van plan tot uitvoering. Kom luisteren, praat mee, en vul je rugzak met concrete ideeën en praktische bagage!  

 

Burgerinitiatief: landingsplaats voor de Omgevingswet 

Door: Rutger van Weeren 

Om ervoor te zorgen dat de Omgevingswet goed uitpakt voor de kwaliteit van de leefomgeving, lokaal initiatief én een sterke positie van raad en bewoners, moet er op lokaal niveau nog heel wat geregeld worden. Aan de hand van de nieuwe publicatie ‘Een Landingsplaats voor de Omgevingswet’ gaat Rutger Weemen van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) met deelnemers in gesprek over wat er moet gebeuren, welke instrumenten daarbij helpen en de rol van lokale overheden. LSA is een landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer en coöperaties.  

 

Bodem en grondwater in de Omgevingsverordening  

Door: Karin van Mil, Mieke de Boer, Caroline Pardoel, Ingrid Meuwissen, Desirée van Zwieten, Cindy Keukens, Adri Bruurs, Runa Visser 

Bij de invoering van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming (Wbb). Wat betekent dat voor de rollen van betrokken overheden? Hoe zorgen we toch voor een blijvend goede bescherming van ons Brabantse grondwater? Ook de aanleg van bodemenergiesystemen kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het grondwater. Hoe kun je daarin sturen? Wat is de nieuwe manier van samenwerken rond water- en bodemthema’s en welke afspraken maken we met elkaar, bijvoorbeeld over kennisuitwisseling en informatievoorziening? Hierover gaan we graag met je in gesprek! 

 

Omgevingstafel, (hoe) gaat dat werken? 

Door: Hanneke Kunst 

In Zuidoost-Brabant bereiden de ODZOB, de 21 gemeenten en hun ketenpartners zich samen voor op de Omgevingswet. Met de VNG hebben zij een pilot opgezet over de intaketafel en de omgevingstafel. Wat is de meerwaarde van samenwerking? Hoe werkt een omgevingstafel. Wat is de volgende stap in de pilot? In deze workshop delen de deelnemers, onder leiding van Hanneke Kunst van de VNG, hun ervaringen én kun je zelf plaatsnemen aan de omgevingstafel. 

 

Omgevingsvisie over alle bestuurslagen heen 

Door: Piet Elfring, Rick van den Berg en Gaston Gelissen  

Zowel Rijk, provincie, als gemeente doorlopen een proces om een Omgevingsvisie op te stellen; een nieuw dynamisch instrument voor de fysieke leefomgeving. Vóór 2024 moeten gemeentelijke Omgevingsvisies operationeel zijn. Maar wat betekent het ‘operationaliseren’ van dit instrument in en vooral tussen bestuurslagen? Hoe houden we de visie actueel en integraal bij nieuwe beleidsontwikkelingen? We nemen je vanuit de drie perspectieven van de verschillende overheden mee in de zoektocht naar antwoorden op deze vragen.

 

Provinciaal belang, hoezo?  Over de ontwikkeling van functies in de Omgevingsverordening 

Door: Esther Vos 

In de Brabantse Interim omgevingsverordening zijn voor verschillende onderwerpen regels opgenomen. Dit kunnen rechtstreeks werkende regels zijn, of instructieregels aan gemeenten. Als de Omgevingswet in werking treedt, moet de provincie een Omgevingsverordening hebben. Wat moet de provincie daarin juist wel of juist niet opnemen? En waarom? Praat en denk mee over regels in de verordening rond de ontwikkeling van functies, zoals wonen, werken en energie.

 

Game Omgevingswet  

Door: Eveline van Groesen 

Wil je weten wat de Omgevingswet betekent voor jouw werk? En wil je dat leren aan de hand van casussen, dilemma’s en stellingen die je in je dagelijkse werk ook tegen kunt komen? Kom dan naar deze workshop! Tijdens de workshop leer wat de Omgevingswet van je vraagt, door het spelen van een korte game, ontwikkeld in opdracht van de Unie van Waterschappen.  

 

VIP-bus Omgevingswet 

Stel… jij zit aan het stuur van een gemeente. Sta je stil of kom je in beweging? In welke versnelling sta je en wat moet er van de handrem? En hoe ziet je nog horizon eruit? Deze en meer prikkelde vragen stellen de bemanning van de VIP-bus voor Very Inspiring People. Stap in en reis mee! Want zo kun je aan de hand van initiatieven uit de praktijk, leren en experimenteren met de Omgevingswet. Breng je organisatie naar buiten en de samenleving naar binnen!

 

Terug naar het programma