Webinar introductie Brabantse Omgevingsverordening

Tour de Brabant 2020

16 september 2020, 10.00 – 11.00 uur (online)

 

Alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving, staan bij elkaar in de Brabantse omgevingsverordening. Wat staat daar allemaal in? Waarom maakt de provincie eigenlijk regels? Waarover wel, en waarover niet? Krijg je daar als inwoner ook mee te maken? En waarover gaan de gemeenten en waterschappen (straks) zelf?  

Tijdens het webinar vraagt presentator Theo Verbruggen gedeputeerde Erik Ronnes en Esther Vos, projectleider van de omgevingsverordening, hierover het hemd van het lijf. En je kunt natuurlijk ook zelf vragen stellen.  Het webinar geeft je basiskennis die erg handig is bij het lezen van de conceptversie van de Omgevingsverordening die na het webinar ter beschikking komt. Deze introductie is ook zinvol als je meedoet aan één van de verdiepingssessies. Of als je later in het proces mogelijk een inspraakreactie wil geven.

Mis het webinar dus niet! 

Meer weten

Wil je meer weten over hoe de Brabantse Omgevingsverordening tot stand komt? Lees verder...

Aanmelden

Meld je aan voor het webinar en andere onderdelen van de Tour de Brabant via het webformulier. Je ontvangt dan tijdig een link waarmee je mee kunt doen aan het webinar.

Webinar toch gemist?

Kun je niet meedoen op 16 september? Geen nood, na afloop kun je het webinar op www.omgevingswetinbrabant.nl terugkijken.