Webinar Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit

De provincie Noord-Brabant organiseert op 28 juni een webinar over de regeling Maatwerk met als doel omgevingskwaliteit. Het webinar vindt online plaats van 14.00 – 15.30.

Recent is een wijziging van de Interim omgevingsverordening in werking getreden (15 april 2022). Een belangrijke wijziging betreft de invoering van de nieuwe regeling Maatwerk met als doel omgevingskwaliteit (artikel 3.78). Deze nieuwe regeling vervangt de rood-voor-groenregelingen die voorheen in de IOV stonden, zoals Ruimte voor ruimte, kwaliteitsverbetering bebouwingsconcentraties en de landgoederenregeling.  

 

Voor de concrete toepassing van het nieuwe maatwerkartikel heeft de provincie een beleidsregel opgesteld. De beleidsregel bevat een uitwerking van hoe de provincie invulling geeft aan (de omvang van) de fysieke tegenprestatie in ruil voor een woning op aanvaardbare plekken: wanneer kan de regeling worden toegepast, welke aanpassingen zijn er, welke woningtypen zijn mogelijk en wat zijn de tegenprestaties?

 

De nieuwe beleidsregel en de toepassing daarvan, wordt in het webinar toegelicht. Naast het delen van informatie, kunnen er ook vragen worden gesteld via de chat.

  

Via deze link kunt u de uitzending bekijken: Webinar maatwerk omgevingskwaliteit

 

Gerelateerd

Verandering website Omgevingswetinbrabant.nl

In het nieuwe jaar richten we ons op het vernieuwen van de informatievoorziening over de Omgevingsverordening...

Invoering Omgevingswet een half jaar uitgesteld

Vrijdag 14 oktober is duidelijk geworden dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet een half jaar verschoven wordt naar...

Terugkijken webinar beleidsregel Maatwerk omgevingskwaliteit

Op 28 juni 2022 heeft de provincie Noord-Brabant een webinar georganiseerd over de nieuwe regeling Maatwerk met als...

Webinar Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit

De provincie Noord-Brabant organiseert op 28 juni een webinar over de regeling Maatwerk met als doel...