"Verbind lange- met kortetermijnstrategie voor de Brabantse leefomgeving"

Naast de verschillende inspraakreacties hebben we ook een advies mogen ontvangen van BrabantAdvies, het adviesorgaan van de provincie. Een belangrijk advies van hen is het verbinden van de lange- met korte termijnstrategie voor de Brabantse leefomgeving. Op hun site schreven ze daar het volgende over:

"De grote transities zoals energie en landbouw en hiermee verbonden systeeminnovaties vragen een langeretermijnvisie. Transities die noodzakelijk zijn voor een betere leefomgeving in Brabant. Gelijktijdig is het op korte termijn nodig de zorgen van vandaag op te pakken en acties te ondernemen die passen bij de langeretermijnsysteeminnovaties. Met deze transities zal er veel voor de Brabanders in hun dagelijkse omgeving veranderen. Er zal ook veel van hen worden gevraagd. Het is daarom belangrijk de effecten goed door te denken en hierop tijdig in te spelen. Dit kan door bijvoorbeeld inclusiviteit als voorwaarde op te nemen bij de verschillende inrichtingsprocessen van de ruimte. Dit zijn punten die BrabantAdvies adviseert over het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie. Klik hier voor het volledige advies."

Gerelateerd

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...

Nieuwe manieren van kijken

Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de Brabantse Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. De...