Twee trainers aan het woord: ‘’het wordt hartstikke leuk!’

Een groot aantal wetten gaat in 2021 op in de Omgevingswet. Een paar belangrijke veranderingen ten opzichte van de huidige wetgeving zijn burgerparticipatie, flexibiliteit en meer mogelijkheden voor maatwerk. Dat vraagt om een andere manier van samenwerken van de overheden. Een twintigtal medewerkers is hiervoor getraind en zij gaan nu hun collega’s trainen.

 

‘De training wordt harstikke leuk’, zegt Floor Naus enthousiast. ‘We gaan een serious game spelen, en aan de slag met casussen uit de praktijk.’ Samen met haar collega Esther Vos is zij één van de twintig trainers, die vanaf maart collega’s gaan opleiden in de Training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’.

Doen!

‘In de training ga je niet stil zitten en luisteren’, vertelt Esther. ‘Het is niet theoretisch; de cursus gaat om de praktijk: hoe doe je je werk nu, en hoe gaat dat in de toekomst?’ Deelnemers doen wel basiskennis op over de Omgevingswet, maar dat zit vooral in de e-learning die je vooraf online volgt. De training gaat om dóen.

Anders kijken

Als je je aanmeldt voor de training, wordt je klaargestoomd om te werken volgens de principes van de Omgevingswet. Een veelomvattende wet, waarin overheden meer integraal, opgavegericht – en vooral meer sámen – moeten gaan werken. Esther benadrukt dat het vooral gaat om een andere manier van kijken: ‘Niet denken in beperkingen, maar vanuit de mogelijkheden, met een open blik naar buiten’.

 

Floor knikt instemmend: ‘Op een andere manier kijken naar je werk kan ook een motivatie zijn om mee te doen aan deze training. Het is ook een stukje competentieontwikkeling voor jezelf. Ik denk dat je er echt iets aan hebt; aan het oefenen met nieuwe instrumenten, maar ook aan de andere mensen die je leert kennen.’

Leren van elkaar

De training wordt niet alleen gegeven aan medewerkers van de provincie, maar ook aan collega’s van Brabantse gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en Rijkswaterstaat. Iedere groep is gemixt. Floor: ‘Je leert altijd van elkaar, want andere partijen kijken anders naar een vraagstuk dan wij dat doen.’

Pioniers

Floor en Esther roepen iedereen op die nieuwsgierig is om zich aan te melden voor de training. ‘Als je een van de pioniers bent, sta je aan het begin van een spannend traject. Dan is het ook leuk om dat verder uit te dragen, en je collega’s mee te nemen.’

 

foto: Frederieke van Lievenoogen

Gerelateerd

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...

Nieuwe manieren van kijken

Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de Brabantse Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. De...