Training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’

De training is vernieuwd en je kunt je weer aanmelden!

Training 'Samenwerken met de Omgevingswet' is vernieuwd en je kunt je weer aanmelden !

De Omgevingswet komt eraan! We gaan op een andere manier samenwerken: meer integraal, vanuit maatschappelijke opgaven en samen met de regio en de samenleving. Maar wat betekent dat precies voor jou? En hoe doe je dat in de praktijk?

Meld je aan voor de vernieuwde training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’. De training bestaat uit een digitaal en klassikaal deel. In het digitale deel leer je in een online leeromgeving over de inhoud van de Omgevingswet. Daarna ga je twee dagen aan de slag met een groep collega’s van verschillende Brabantse overheidsorganisaties. In deze interbestuurlijke training oefen je met nieuwe manieren van (samen)werken.

Leerpunten

Na deze driedaagse training beschik je over basiskennis van de Omgevingswet, weet je waar je actuele informatie kunt vinden en heb je inzicht in wat er verandert aan jouw werk, jouw rol en de samenwerking met partners. Na deze training weet je voor welke opgave jij en jouw organisatie staan en waar je moet beginnen om de verandering mede vorm te geven.

Tijdbeslag

De voorbereiding bestaat uit zelfstudie in de vorm van een online leeromgeving Omgevingswet (ca. 8 uur) en het maken van een online toets. In de twee trainingsdagen (elk 8 uur) ga je leren door te doen: dus samen oefenen aan de hand van diverse werkvormen. De voorbereiding, de twee trainingsdagen en een opdracht tussen beide trainingsdagen in vragen in totaal ongeveer 24 uur.

Programma

Voorbereiding!

Zelfstudie via de online leeromgeving Omgevingswet en je maakt de online toets. Je kiest zelf in de online leeromgeving uit teksten, filmpjes, infographics en overzichten die voor jou van belang zijn. Je kunt er zo uithalen wat jij voor jouw eigen werk nodig hebt. Je rondt deze zelfstudie af vóór de eerste trainingsdag. Als je vooraf niet de online leeromgeving hebt gedaan, mis je voorkennis, en kun je tijdens de training geen diepgaande discussies voeren. Je doet jezelf en je mede-cursisten daarmee tekort. Deze voorbereiding kost ca. 8 uur. Tip: zelfstudie inplannen in vier blokken van ca. 2 uur.

Trainingsdag 1

  • Je krijgt antwoord op vragen over de Omgevingswet.
  • Je krijgt inzicht in de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt en welke effecten deze hebben.
  • Je gaat oefenen met de praktijk aan de hand van casussen.
  • Je krijgt inzicht in de impact van de Omgevingswet op je eigen werk en je eigen rol.
  • Je krijgt een opdracht mee ter voorbereiding op trainingsdag 2.

Trainingsdag 2

  • Je grijpt terug op trainingsdag 1: het effect en je kijk op je eigen veranderopgave.
  • Je krijgt een duidelijker beeld van de impact van de Omgevingswet via de ingebrachte praktijkcasussen.
  • Je oefent met het invullen van je nieuwe rol, aan de hand van een serious game.
  • Je stelt vast wat je straks gaat doen in je dagelijkse praktijk.

Tijd en locatie

De trainingen starten weer in september 2019. Bij inschrijving staat per datum de locatie aangegeven. 

Locaties

De trainingen zullen regionaal verspreid plaatsvinden op locaties van o.a. Brabantse waterschappen en Brabantse gemeenten.

Doelgroep

De training staat open voor alle medewerkers van de provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, Brabantse omgevingsdiensten, Brabantse waterschappen, Brabantse veiligheidsregio’s, Brabantse GGD’s, en Rijkswaterstaat. Iedere groep bestaat uit maximaal 30 cursisten van verschillende organisaties, functies en achtergronden. Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is immers om als overheden meer samen te werken.

 

Deze training is georganiseerd door collega’s uit de provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, Brabantse Omgevingsdiensten, Brabantse Waterschappen, Brabantse Veiligheidsregio’s, Brabantse GGD’s en Rijkswaterstaat. Je krijgt de training van één inhoudelijke trainer en een veranderkundige. Deze komen ook uit de deelnemende organisaties. De training is mede mogelijk gemaakt door de Brabantse academies.

Kosten

Geen, er zijn geen kosten aan verbonden. Mocht je na inschrijving toch niet in de gelegenheid zijn om de training te volgen, dan dien je je tot uiterlijk 48 uur voor de trainingsdag af te melden. Na deze termijn zijn wij genoodzaakt een bedrag van €75,- in rekening te brengen. Er worden namelijk kosten gemaakt voor locatiehuur, catering, trainers, etc.

Aanmelden

Aanmelden op de website via formulier
Meer informatie: omgevingsvisie@brabant.nl 

Gerelateerd

Ontwerpbestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ ter inzage

Een intensieve voorbereiding ging eraan vooraf, maar nu is het dan zover: het ontwerpbestemmingsplan “Proeftuin...

Gedeputeerde Staten stellen Ontwerp Omgevingsverordening vast

De Omgevingswet verplicht de provincie een omgevingsverordening vast te stellen. Gedeputeerde Staten hebben deze...

Ontwerp Omgevingsverordening

De ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 vastgesteld en heeft van 9 april tot en met 20 mei...

Nieuwe datum voor start Omgevingswet

De Omgevingswet gaat per 1 juli 2022 van start. De start van de Omgevingswet is met een half jaar verplaatst naar 1...