TOURBLOG

Volg de Tour de Brabant

In deze Tourblog houden we je op de hoogte van alle etappes van de Tour de Brabant, een serie bijeenkomsten en gesprekken om in samenspraak met partners en andere betrokkenen tot de Brabantse Omgevingsverordening te komen. Door Corona is het geen tour in de letterlijke zin van het woord, maar we ontmoeten elkaar online, in verschillende bijeenkomsten, met verschillende werkvormen. Je vindt hier korte impressies van de bijeenkomsten - geschreven door leden van team Omgevingswet - maar ook presentaties, video’s en relevante links.

Geplande bijeenkomsten

Wil je het meer weten over de komende sessies? Check het Tourschema

tourBLOG 

Webinar

Introductie Brabantse Omgevingsverordening
16 september 2020

Lees de Tourblog!

Kennissessie bodem en ondergrond

Voor bestuurders
18 september 2020

Lees de Tourblog!

 

Verdiepingssessie 1
Rechtstreeks werkende regels

28 september 2020

Lees de Tourblog!

Verdiepingssessie 2
Nieuwe regels over grondwaterverontreiniging en bodem

15 oktober 2020

Lees de Tourblog!

Verdiepingssessie 3: Omgevingskwaliteit bij de ontwikkeling van landelijke functies

29 oktober 2020

Lees de Tourblog!

Verdiepingssessie 4: Omgevingskwaliteit bij de ontwikkeling van stedelijke functies

5 november 2020

Lees de Tourblog

Verdiepingssessie 5: Instructieregels aan waterschappen

16 november 2020

Lees de Tourblog!

Verdiepingssessie 6: Houtopstanden

9 november 2020

Lees de Tourblog!

Bestuurlijke verdiepingssessie: Taskforce VAB's

19 november 2020

Lees de Tourblog!

 

 

Bestuurlijke sessies Omgevingsverordening

13 & 14 januari 2021

Lees de Tourblog!

 

 

Samenwerken met de Omgevingswet: Regiosessies

22, 23, 24 en 25 maart 2021

Lees de Tourblog!

 

Gerelateerd

Ontwerpbestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ ter inzage

Een intensieve voorbereiding ging eraan vooraf, maar nu is het dan zover: het ontwerpbestemmingsplan “Proeftuin...

Gedeputeerde Staten stellen Ontwerp Omgevingsverordening vast

De Omgevingswet verplicht de provincie een omgevingsverordening vast te stellen. Gedeputeerde Staten hebben deze...

Ontwerp Omgevingsverordening

De ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 vastgesteld en heeft van 9 april tot en met 20 mei...

Nieuwe datum voor start Omgevingswet

De Omgevingswet gaat per 1 juli 2022 van start. De start van de Omgevingswet is met een half jaar verplaatst naar 1...