TOURBLOG

Volg de Tour de Brabant

In deze Tourblog houden we je op de hoogte van alle etappes van de Tour de Brabant, een serie bijeenkomsten en gesprekken om in samenspraak met partners en andere betrokkenen tot de Brabantse Omgevingsverordening te komen. Door Corona is het geen tour in de letterlijke zin van het woord, maar we ontmoeten elkaar online, in verschillende bijeenkomsten, met verschillende werkvormen. Je vindt hier korte impressies van de bijeenkomsten - geschreven door leden van team Omgevingswet - maar ook presentaties, video’s en relevante links.

____________________

Eerste verdiepingssessie: rechtstreekswerkende regels

28 september 2020

Een beetje geschrokken – in positieve zin – waren we wel, van de opkomst bij de eerste verdiepingssessie. Hadden wij leuk bedacht om met een man/vrouw of 20 à 30 een online ‘benen-op-tafel-gesprek’ te voeren... komen er 150 mensen! Maar natuurlijk zijn we heel blij met de grote belangstelling; des te meer deelname, des te meer inbreng, des te beter de Omgevingsverordening straks aansluit bij de praktijk in Brabant. Dus... aan de slag met creatieve online werkvormen. Want een interactieve sessie, waar iedereen zijn inbreng in kwijt kan, moet en zal het worden! 

We kiezen deze sessie voor vijf pitchers, die achtereenvolgens in een paar minuten "hun" onderwerp uit de verordening voor het voetlicht brengen. Dus, rechtstreekswerkende regels voor: ontgrondingen​, grondwaterbescherming​, stiltegebieden​, natuur​, (geluid langs) provinciale wegen, stortplaatsen en landbouw. Wat blijft hetzelfde? Wat verandert er? Gevolgd door een vragenronde met deelnemers: Wat werkt volgens de deelnemers het best? Wat kunnen gemeenten beter zelf regelen, en wat moet juist de provincie opnemen in de verordening?

Via de chat en Mentimeter halen we veel inbreng op. Heel fijn en behulpzaam! We hebben alles goed genoteerd. En en passant ook nog veel vragen kunnen beantwoorden. Over het onderwerp houtopstanden blijkt veel meer te bespreken dan in deze sessie past. Geen punt, daarover organiseren we gewoon nog een aanvullende verdiepingssessie. En wel op 9 november a.s.. Daarvoor kun je je vanaf nu aanmelden.

Een welgemeend dankjewel ook aan de deelnemers voor de feedback op de bijeenkomst! Veel positieve reacties, en de leerpunten nemen we mee naar de volgende verdiepingssessie op 15 oktober!

Je kunt de verdiepingssessie niet terugkijken, maar je kunt wél de presentatie, mét de mentimeteruitslagen downloaden.

Uitslag mentimetervraag

Uitslag Mentimetervraag

Achter de schermen

Achter de schermen

____________________

Kennissessie Bodem en Ondergrond voor bestuurders

18 september 2020

Terugblik volgt!

____________________

Webinar Introductie Omgevingsverordening

16 september 2020

Met maar liefst 325 kijkers gaven gedeputeerde Erik Ronnes, presentator Theo Verbruggen en projectleider Esther Vos op 16 september met het webinar het startschot van de Tour de Brabant.

Alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving, staan bij elkaar in de Brabantse Omgevingsverordening. Maar wat staat daar allemaal in? Waarom maakt de provincie eigenlijk regels? Waarover wel, en waarover niet? Krijg je daar als inwoner ook mee te maken? En waarover gaan de gemeenten en waterschappen (straks) zelf? Aan de hand van filmpjes en gesprekken in de - tijdelijk tot studio omgebouwde - Statenzaal in het provincieshuis kregen deelnemers antwoord op die vragen én een vooruitblik op het tourschema: het participatietraject rond de Omgevingsverordening.

Op de vraag ‘wat vind jij belangrijk voor de Omgevingsverordening?’ antwoordden deelnemers vooral: duidelijkheid, minder regels en ruimte voor gemeenten. Een belangrijke ontwikkeling die de Omgevingswet met zich meebrengt, is dat gemeenten meer keuzemogelijkheden krijgen, beaamt Erik Ronnes. Daarbij is het wel zaak dat gemeenten eerst een goede visie ontwikkelen: “In je gemeentelijke omgevingsvisie bepaal je wat voor functies je in welke gebieden wilt, welke activiteiten je waar toe wilt staan en hoe dat past bij functies in gebieden daaromheen.”

Ook over een voorstel voor een nieuwe regel in de Omgevingsverordening werden de deelnemers aan de tand gevoeld: moet voor elke nieuwe vierkante meter bebouwing in het buitengebied, elders evenveel bebouwing gesloopt worden? De stemmen bleken verdeeld. Een interessant onderwerp om in de verdiepingssessies verder over te praten!

Je kunt het webinar terugkijken via de link

 

WoordwolkUitkomst mentimetervraag

Gerelateerd

Bezwaaradviescommissies en probleemoplossend bestuursrecht

Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant verzorgt online ontmoetingen en kennisdeling rond omgevingsbesluitvorming....

TOURBLOG

In deze Tourblog houden we je op de hoogte van alle etappes van de Tour de Brabant, een serie bijeenkomsten en...

Doe mee met de Tour de Brabant!

Ben jij klaar voor de start met de Omgevingswet? De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1...

Terugblik online Meet up BBB #4 22 september

Terugblik vierde Meet-up 22 september Intervisie op omgevingsdialogen   Onder de noemer 'Omgaan met...