Terugblik tweede online Meet-up BBB 16 juni

Huisvesten van arbeidsmigranten: juridiseren of participeren?

Onder de noemer ‘Omgaan met omgevingsconflicten’ organiseerde Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant (BBB) dinsdag 16 juni een tweede online Meet-up. Met meer dan 100 deelnemers gingen de initiatiefnemers van het kennisprogramma in gesprek over hoe verbindend te handelen in omgevingsbesluitvorming. Hiermee willen zij een impuls geven aan kennisdeling rondom participatie en juridisering. Tijdens de Meet-up onderzochten deelnemers gezamenlijk wat de succesfactoren zijn achter breed gedragen besluiten.

Arbeidsmigranten

De fictieve komst van arbeidsmigranten en de huisvesting daarvan vormde als casus de basis van het gesprek. Gabriël van den Brink, hoogleraar wijsbegeerte, zette de toon met een oproep tot natural conflict resolution. Moderator Eva Wolf, assistent professor bestuurskunde aan Tilburg University, leidde vervolgens het gesprek met vijf panelleden: Marieke Moorman (burgemeester Bernheze), Thijs van Mierlo (Directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners), Frank van Gool (CEO Otto Work Force), Wendy Brouwer (Inwoner Het Fort, Waalwijk) en Wubbo Wierenga (adviseur juridisering bij Berenschot). “Mensen die eerst tegenover elkaar stonden kunnen eindigen als vrienden, als je het juiste proces doorloopt. Een gemeenschap die zijn relaties cultiveert is uiteindelijk weerbaarder dan een gemeenschap die denkt ‘iedereen zoekt het maar voor zichzelf uit’.”

Bekijk de video van de bijeenkomst.

Meedoen?

We zijn benieuwd naar ervaringen en inzichten. Tijdens de online Meet-up opende BBB daarom een online werkplaats waar iedereen ervaringen kan delen.

Wil je meer weten een/of deel uitmaken van het netwerk? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief . U wordt op de hoogte houden van onze activiteiten en de bijeenkomsten.

Heb je een vraag of wil je meer info, stuur dan een bericht naar bindendbesturen@brabant.nl.

De volgende bijeenkomsten staan gepland op 27 augustus en 22 september van 15 tot 17 uur. In oktober vindt – mits de coronamaatregelen het toelaten - een afsluitend ‘offline’ event plaats.

Zizi Juhász

Gerelateerd

Doe mee met de Tour de Brabant!

Ben jij klaar voor de start met de Omgevingswet? De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1...

Terugblik tweede online Meet-up BBB 16 juni

Huisvesten van arbeidsmigranten: juridiseren of participeren? Onder de noemer ‘Omgaan met omgevingsconflicten’...

Online Meet-up BBB #2, 16 juni:

Omgaan met omgevingsconflicten   Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant verzorgt rond het thema ‘Omgaan met...

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum...