Terugblik eerste online Meet Up 14 mei

‘Omgaan met omgevingsconflicten: juridiseren of participeren?’

Onder deze noemer organiseerde Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant (BBB) donderdag 14 mei  de eerste online Meet Up. Met meer dan 80 deelnemers gingen de initiatiefnemers van het kennisprogramma in gesprek over hoe verbindend te handelen in omgevingsbesluitvorming. Hiermee willen zij een impuls geven aan kennisdeling rondom omgevingsbesluitvorming. Tijdens de Meet Up onderzochten deelnemers gezamenlijk wat de succesfactoren zijn achter breed gedragen besluiten.

Windmolens

De komst van windmolens in een bepaalde gemeente (fictieve casus) vormde de basis van het gesprek op 14 mei. Jan Boelhouwer, voormalig burgemeester van Gilze-Rijen, zette de boel op scherp met een pittige column. Moderator Stavros Zouridis (hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University leidde vervolgens het gesprek met vijf panelleden: Kristel Lammers (programmadirecteur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie), Toine Theunis (wethouder ruimtelijk ordening gemeente Roosendaal), Sanne Akerboom (onderzoeker energie en bestuursrecht), Marjo van Gennip (eigenaar MVG Duurzaam Perspectief) en Eltjo Kugel (projectleider energie en ruimte Provincie Noord Brabant). “Onze fysieke ruimte is heel beperkt en we willen daar heel veel in. Dat kan niet allemaal. Het is goed om zoveel mogelijk belangen te horen en open te staan voor verschillende inzichten en geluiden die leven in de samenleving. En tegelijkertijd zijn er situaties waarin het onoverkomelijk is dat actie van bovenliggende overheden richting regio’s, maar ook door de rechter nodig is.”

Bekijk de video of lees het verslag van de bijeenkomst.

Meedoen?

Wil je meer weten, of deelnemen aan een van de volgende Meet Ups? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Kennisprogramma BBB. De volgende meet-ups staan gepland op 16 juni, 27 augustus en 22 september van 15u tot 17u. In oktober vindt – mits de coronamaatregelen het toelaten - een afsluitend ‘offline’ event plaats.

Gerelateerd

Ontwerpbestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ ter inzage

Een intensieve voorbereiding ging eraan vooraf, maar nu is het dan zover: het ontwerpbestemmingsplan “Proeftuin...

Gedeputeerde Staten stellen Ontwerp Omgevingsverordening vast

De Omgevingswet verplicht de provincie een omgevingsverordening vast te stellen. Gedeputeerde Staten hebben deze...

Ontwerp Omgevingsverordening

De ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 vastgesteld en heeft van 9 april tot en met 20 mei...

Nieuwe datum voor start Omgevingswet

De Omgevingswet gaat per 1 juli 2022 van start. De start van de Omgevingswet is met een half jaar verplaatst naar 1...