Provinciale Staten stellen startdocument Omgevingsvisie vast

Vrijdag 16 december zijn de voorstellen voor de verdere ontwikkeling van de Brabantse Omgevingsvisie, zoals beschreven in het startdocument, vastgesteld door Provinciale Staten. 

Ze riepen daarbij op om creativiteit bij de verdere ontwikkeling van de visie hoog in het vaandel te houden, zodat ook de inhoud daadwerkelijk vernieuwend wordt. Een échte Brabantse visie moet het worden, met een Brabants karakter. En gebruikmakend van de kracht in de Brabantse samenleving, zoals door een ‘right to challenge’. Daarnaast werd aandacht gevraagd om naast de Brabant Pioniers ook gebruik te maken van kennis uit nieuwe en bestaande netwerken.

Richtinggevend op de lange termijn
Met dit besluit is definitief vastgelegd dat de Brabantse Omgevingsvisie vier focusopgaven centraal zal stellen: ‘Brabant verbonden', ‘Brabant klimaatzeker', ‘Brabant welvarend', en 'Brabant vernieuwt samen’. Provinciale Staten kijkt uit naar een robuuste visie voor een veilig, gezond en duurzaam Brabant, die voor de langere termijn richtinggevend is en tegelijkertijd ruimte biedt aan verschillende bestuurlijke accenten door de jaren heen. De drie kernprincipes voor de Brabantse Omgevingsvisie - de mens centraal, praktijkgericht en één overheid - blijven de rode draad vormen. 

Pioniers en thematische programma's
Het komende half jaar worden verschillende paden bewandeld richting een ontwerp voor de Omgevingsvisie. Zo gaan de Brabant Pioniers begin 2017 van start: een diverse groep van vooruitstrevende Brabanders, die op persoonlijke titel meewerken aan de inhoud van de visie. Daarnaast krijgen de Gedeputeerde Staten de opdracht om binnen de provincie, parallel aan de Omgevingsvisie, thematische programma’s te ontwikkelen. Die moeten ervoor zorgen dat samenwerking aan de focusopgaven en de bijbehorende wettelijke taken efficiënt en effectief verloopt.

Meedoen?
Wil je ook meewerken aan de inhoud van de Brabantse Omgevingsvisie? Binnenkort kun je je aanmelden voor de selectie van de Brabant Pioniers. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om mee te doen. Houd daarvoor de site en de nieuwsbrief in de gaten!

Volg ons op Twitter of abonneer je op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rond de Brabantse Omgevingsvisie. Download hier de pdf-versie van het startdocument

Gerelateerd

Training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’

Training 'Samenwerken met de Omgevingswet' is vernieuwd en je kunt je weer aanmelden ! De Omgevingswet komt eraan! We...

Wind(middel) als bindmiddel: een uitdaging voor gezaghebbend beleid

Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant onderzoekt, maar haalt ook verhalen op van initiatieven uit Brabant....

Lancering kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant

Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant is op 9 januari in de LocHal in Tilburg gelanceerd. In dit...