Pioniers tonen kritische blik

Valkenswaard was ooit thuis voor ruim driehonderd horecagelegenheden. Inmiddels zijn daar nog honderd van over. In één van die vele plekken om te genieten van het Brabantse leven, kwamen de Brabant Pioniers bij elkaar om te spreken over de toekomstige Brabantse leefomgeving. De kritische blik van de pioniers bleek weer eens erg waardevol.

Dat het alweer drie maanden geleden was dat de meeste pioniers elkaar hadden ontmoet, was te merken. En dat de provincie in die tijd niet stil had gezeten ook. Tijdens de zomer is bijvoorbeeld druk gewerkt aan de volgende stap in de energietransitie. Inhoudelijk zijn er stappen gezet tijdens de zogeheten atelierweek met de verbinding tussen onderwerpen, waar ook enkele pioniers hun reflectie hebben gegeven. De resultaten van deze bijeenkomst werden gepresenteerd tijdens het Omgevingslab. Maar niet voordat de ins en outs van de geschiedenis van Valkenswaard op bevlogen wijze werden gepresenteerd door pionier Gerard Bots en Ingrid Kerstens dieper inging op hoe Valkenswaard met zijn Omgevingsvisie omgaat. Naar die laatste presentatie werd in de rest van de middag nog veel gerefereerd.

Twintig procent inhoud, tachtig procent cultuur

Want, gaf Ingrid Kerstens tijdens haar presentatie aan, het werken volgens de nieuwe Omgevingswet is twintig procent inhoud en tachtig procent cultuur. Waarmee ze maar aan geeft dat we dingen wel op kunnen - en moeten - schrijven, maar dat de belangrijkste opgave is om op een andere manier te gaan werken. Zowel binnen de muren van een gemeente- of provinciehuis, als in de wisselwerking met de omgeving.

Omgevingscoaches om initiatieven verder te helpen

Deze blik kwam ook terug bij de pioniers. Veel van de pioniers grepen de bijeenkomst aan om nog maar eens te hameren op hoe belangrijk het is om het initiatief centraal te stellen. Vanuit de atelierweek kwam weliswaar het verhaal dat ‘het initiatief centraal moet staan’, volgens de pioniers stond nog steeds de provincie hierin centraal. Terwijl volgens hen juist het verhaal verteld moet worden vanuit het initiatief. “De overheid is slechts één van de partijen met een belang. Wanneer een groep inwoners of ondernemers iets wil, kan de provincie helpen om de juiste partijen bij elkaar te brengen. Onafhankelijk of dit initiatief nu bijdraagt aan je beleidsdoelen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door omgevingscoaches in het leven te roepen,” aldus een van de pioniers.

De Omgevingsvisie in de praktijk

Waar het eerste deel van de bijeenkomst in het teken stond van de opbrengsten voor de visie tot nu toe, werden de resultaten in het tweede deel van de dag getoetst aan de praktijk. Uit de groep pioniers kwamen verschillende praktijkvoorbeelden, die we als casus bespraken hoe een dergelijk traject onder de nieuwe Omgevingsvisie zou werken. Zo werd gesproken over een beekherstelproject, waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Ook de opgave om natuurinclusieve landbouw te realiseren, werd uitgebreid besproken.

Flexibelere bestemmingsplannen

In verschillende discussies kwam hier naar voren dat we op zoek moeten gaan naar meer flexibiliteit in plannen en middelen voor de Brabantse leefomgeving. Een wens is bijvoorbeeld om bestemmingen makkelijker te veranderen, zonder tijdrovende procedures. Wanneer er geen bezwaren uit de omgeving zijn, zou het moeten kunnen. Zo krijgen nieuwe initiatieven de ruimte om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. En dat is weer precies wat de nieuwe Omgevingswet beoogt.

Gerelateerd

Wind(middel) als bindmiddel: een uitdaging voor gezaghebbend beleid

Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant onderzoekt, maar haalt ook verhalen op van initiatieven uit Brabant....

Lancering kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant

Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant is op 9 januari in de LocHal in Tilburg gelanceerd. In dit...

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...