Pioniers eisen rol op tijdens vierde Omgevingslab

Zonder wrijving geen glans, zegt een gevleugeld spreekwoord. Tijdens het vierde Omgevingslab in Tilburg bewees dit spreekwoord weer eens zijn gelijk. Want die wrijving was er. En de glans uiteraard ook. . In het vierde Omgevingslab, waar sturingsfilosofie het sleutelwoord was, deden de pioniers de hartenkreet: “Jullie kunnen ons veel beter benutten dan nu het geval is.”

Een aantal pioniers was voorafgaand aan het Omgevingslab ook zelf bij elkaar gekomen. “We wilden elkaar ook beter leren kennen, en bovendien ook eens reflecteren op hoe we het traject de afgelopen tijd beleefd hebben,” vertelde één van de pioniers. “Daaruit kwam een gezamenlijk beeld: We kunnen en willen meer uit onze samenwerking halen voor de Brabantse Omgevingsvisie. Tot nu toe ging het veel over inhoud, terwijl wij juist de nieuwe sturingsfilosofie willen bespreken. Dat is waar de meesten van ons verstand van hebben.”

 

Geen ‘wij’ en ‘zij' meer

Uit deze oproep sprak één brok energie. Want, willen de pioniers maar aangeven, er zit veel energie in deze groep. “En die willen we nog effectiever inzetten. Daarvoor moesten we elkaar ook eerst goed leren kennen. Dat is nu gelukt, en nu willen we echt gaan doen waar de provincie ons voor gevraagd heeft, pionieren. Maar dat willen we wel echt samen doen. Tot nu toe is er nog vaak in ‘wij’ en ‘zij’ gedacht. Wij denken dat we dit niet moeten doen vanuit onze professie, maar vanuit de intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de Brabantse leefomgeving.”

 

Visievorming en sturingsfilosofie

De sturingsfilosofie en visievorming was sowieso een belangrijk thema op het Omgevingslab in Tilburg. Lector Futures Research en Trendwatching Patrick van der Duin gaf allereerst een lunchlezing over dit thema waarin hij een aantal randvoorwaarden voor een goede toekomstvisie meegaf. Zo gaf hij aan dat een goede visie ‘klare taal vereist’, ‘robuust’ moet zijn, maar ook voor ‘spierpijn’ moet zorgen. “Een visie moet geen open deur zijn. In een visie moeten scherpe keuzes zitten, er moeten ook dingen in zitten die je juist niet gaat doen”

 

Heldere en transparante afspraken

In de bijdrage van Hank van Tilborg, ontwerper bij H+N+S Landschapsarchitecten aan het Omgevingslab gaf hij aan wat er in het provinciehuis de afgelopen tijd is gebeurd, sinds het derde Omgevingslab in Willemstad en het OmgevingslabXL in Den Bosch. In verschillende sessies is gezocht naar de synergie tussen de verschillende opgaven, maar ook naar de onverenigbaarheden, daar waar de verschillende opgaven met elkaar schuren. De resultaten daarvan staan in dit essay.

 

Het initiatief centraal

Initiatieven moeten centraal komen te staan, zegt Van Tilborg. “Die initiatieven kunnen overal vandaan komen, ook van de provincie. En bij ieder initiatief neem je als provincie een andere rol aan om dat initiatief verder te brengen.” Om dat te realiseren presenteert hij een afwegingswiel als manier om met elkaar in gesprek te gaan. Hierin staan de verschillende rollen benoemd die een provincie kan hebben.

 

Wat volgens Van Tilborg vooral belangrijk is: helderheid en transparantie: “We gaan duidelijk zeggen wat we vastleggen en wat we loslaten.” Vanuit de pioniers wordt daar het volgende aan toegevoegd: de provincie moet meer doen, maar minder. Waarmee bedoeld wordt dat de provincie op meerdere onderwerpen actief moet zijn. “Echter, zelf moet ze minder op de thema’s doen, maar ze moet juist anderen in staat stellen om dingen te doen.”

 

Samen aan de slag

En hoe we gezamenlijk tot die heldere en transparante visie komen, is de grote uitdaging die de pioniers en de provincie samen gaan oplossen. Door goede praktijkvoorbeelden te ontwikkelen en door gewoon aan de slag te gaan. Peter Struijk pakt als projectleider na afloop nadrukkelijk de handschoen op: “Het voelt heel goed dat we deze gemeenschappelijke worsteling met elkaar hebben gedeeld. We moeten het samen doen en ik kan zeggen dat ik heel blij ben met de oproep van de pioniers. En daarom gaan we de volgende bijeenkomst samen voorbereiden en meer samen werken aan de sturingsfilosofie.”

Lees hier het essay van Hank van Tilborg

 

Gerelateerd

Wind(middel) als bindmiddel: een uitdaging voor gezaghebbend beleid

Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant onderzoekt, maar haalt ook verhalen op van initiatieven uit Brabant....

Lancering kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant

Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant is op 9 januari in de LocHal in Tilburg gelanceerd. In dit...

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...