Ontwerp Interim omgevingsverordening ter inzage

Het ontwerp van de Interim omgevingsverordening ligt met ingang van 24 mei 2019 voor de duur van vier weken ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen reageren (zienswijze) bij Gedeputeerde Staten.  

 

Inhoud 

De Interim omgevingsverordening is beleidsneutraal van karakter. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn doorgevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. In principe zijn de huidige regels gehandhaafd met het huidige beschermingsniveau.  

De beleidsneutrale omzetting betekent niet dat er helemaal geen wijzigingen ten opzichte van de huidige verordeningen zijn verwerkt. De wijzigingen zijn in de toelichting van de verordening toegelicht en zijn ook schematisch weergegeven in het Nu –Straks overzicht, dat ook als bijlage in de toelichting is opgenomen 

Op hoofdlijnen gaat het om: 

  • een meer gebruikersvriendelijke opbouw met regels die per gebruikersgroep (burgers en bedrijven, gemeenten, waterschap) bij elkaar staan en minder bijlagen;  
  • aanpassingen waardoor de regels beter passen in het systeem van de omgevingswet, bijvoorbeeld voor de grondwaterbeschermingsgebieden; 
  • aanpassingen vanwege de vastgestelde omgevingsvisie, zoals de nieuwe manier van samenwerken en meer inzet op omgevingskwaliteit.  

 

Beschikbaarheid en inzage van de stukken  

De Interim omgevingsverordening kunt u het beste raadplegen via deze link: www.brabant.nl/omgevingsverordening

Voor de Interim omgevingsverordening is gebruik gemaakt van digitale technieken die beter aansluiten bij de eisen van de Omgevingswet. Daarvoor maakt de provincie Noord-Brabant gebruik van een nieuwe viewer. Met deze viewer gaat u makkelijker van tekst naar kaart en andersom. Hier kunt u de handleiding van de nieuwe viewer raadplegen.  

 

Via deze viewer kunt u ook eenvoudig en direct een reactie aan Gedeputeerde Staten geven. U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig. 

 

Het ontwerp van de Interim omgevingsverordening is ook raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze voorziening biedt echter niet de extra mogelijkheden die onze Brabantse viewer biedt.

 

Tot slot kan u kennisnemen van het ontwerp van de Interim omgevingsverordening op het provinciehuis. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken via het Brabantloket (tel 073 – 6812812).  

Gerelateerd

Concept Interim Omgevingsverordening vastgesteld

Op 10 september 2019 hebben Gedeputeerde Staten het concept van de Interim omgevingsverordening vastgesteld en...

Nieuwe trainingen ‘Samenwerken met de Omgevingswet’

Over iets meer dan een jaar is de Omgevingswet van kracht! Tijdens de training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’ leer...

Informatiebijeenkomst over Nationale Omgevingsvisie

In wat voor land willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool...

Omgevingsverordening bundelt regels voor leefomgeving

Alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving staan voortaan bij elkaar in één digitaal document: de...