Onthulling projectbord markeert mijlpaal proeftuin Goirle

Op dinsdag 22 mei heeft wethouder Guus van der Put een projectbord onthuld aan de Turnhoutsebaan in Goirle om een nieuwe stap in de proeftuin Goirle te markeren. De eerste proeftuin van Nederland, Natuurlijk Ondernemen in Goirle, gaat een nieuwe fase in. Voor deel 1 van de proeftuin, "Duurzaam ondernemen in Fokmast", ronden we de voorbereidingsfase af. Tijd om concrete stappen te zetten in de ontwikkeling van het gebied, met een nieuw bestemmingsplan als volgende doel.

 

Meerwaarde creëren voor duurzaam ondernemen

Samen met vele stakeholders in het gebied Fokmast is de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van de plannen. De mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in kaart gebracht en wensen en bedenkingen zijn geïnventariseerd. Daarnaast is nadrukkelijk gekeken hoe de verschillende stakeholders in het gebied samen meerwaarde kunnen creëren voor duurzaam ondernemen in Fokmast.

 

MER en bestemmingsplan

Nu de ideeën concrete vormen aannemen, gaan we de volgende fase in. Alle lichten staan op groen om de plannen zoals we die samen hebben ontwikkeld uit te gaan werken. De oplossingen moeten worden vastgelegd in een Milieu Effectrapportage (MER) en een bestemmingsplan verbrede reikwijdte (een soort omgevingsplan).

 

Achtergrond

Provincie Noord-Brabant en gemeente Goirle slaan de handen ineen om als eerste proeftuin van Nederland aan de slag te gaan met de nieuwe Omgevingswet. Het gaat om het gebied Fokmast-Regte Heide in Goirle. De oplossingen voor de knelpunten in dit gebied liggen niet op een presenteerblaadje. Dit vraagt om gezamenlijk acteren als één overheid, waarbij de mens, het initiatief, centraal staat.

Het doel is om voor een aantal uitdagingen in dit gebied, een passende en toekomstbestendige oplossing te vinden. Het gaat onder meer om het verplaatsen van de manege, uitbreiding van een puinrecyclebedrijf, het aantrekkelijk houden van het gebied voor bewoners en bezoekers en ruimte bieden aan water- en natuurontwikkeling.

 

Foto: gemeente Goirle

Gerelateerd

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...

Nieuwe manieren van kijken

Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de Brabantse Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. De...