Online meet-ups over Omgevingsconflicten

Doe mee op 14 mei!

Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant verzorgt rond het thema ‘Omgaan met omgevingsconflicten: juridiseren of participeren?’ een serie online meet-ups. De meet-ups staan in het teken van kennisdeling rond omgevingsbesluitvorming en hebben als doel te onderzoeken wat succesfactoren zijn achter breed gedragen besluiten. 

Online Meet-ups

Tijdens de eerste online meet-up gaan de deelnemers aan de hand van een fictieve casus over windmolens in gesprek over wat handvatten zijn voor effectief handelen in omgevingsbesluitvorming. U kunt vragen stellen aan een gevarieerd panel dat ervaringen deelt vanuit verschillende perspectieven:

  • Moderator: Stavros Zouridis - hoogleraar bestuurskunde Tilburg University
  • Kristel Lammers - programmadirecteur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
  • Toine Theunis - wethouder ruimtelijk ordening gemeente Roosendaal
  • Sanne Akerboom - onderzoeker energie en bestuursrecht
  • Marjo van Gennip - eigenaar MVG Duurzaam Perspectief
  • Eltjo Kugel - projectleider energie en ruimte Provincie Noord-Brabant
  • Jan Boelhouwer - voormalig burgemeester van Gilze-Rijen

Meer informatie over het programma op 14 mei vindt u in de bijlage. De volgende meet-ups staan gepland op 16 juni, 27 augustus en 22 september, gevolgd door een ‘offline’ event in oktober.

Voor wie? 

De meet-ups zijn bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar professie ervaring heeft met conflicten bij ruimtelijke ontwikkeling.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de meet-up via:  AANMELDEN MEET-UP 14 MEI 
Na aanmelding ontvangt u een link waarmee u kunt deelnemen aan de meet-up.

Over Bindend Besturen in Brabant


Het kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant is een samenwerking tussen Tilburg University, Provincie Noord-Brabant en Pontifax. Het programma heeft de ambitie om bij te dragen aan bindend besturen en bindende besluitvorming, zodat ruimtelijke ontwikkeling zorgt voor verbinding in plaats van verwijdering tussen partijen. Vragen?

Heeft u vragen? Stuur een mail naar: bindendbesturen@brabant.nl.

Gerelateerd

Ontwerp Omgevingsverordening

De ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 vastgesteld en heeft van 9 april tot en met 20 mei...

Nieuwe datum voor start Omgevingswet

De Omgevingswet gaat per 1 juli 2022 van start. De start van de Omgevingswet is met een half jaar verplaatst naar 1...

Nieuwe regels bodemenergiesystemen ter bescherming van het drinkwater

Tijdens de tweede verdiepingssessie over de omgevingsverordening, op 15 oktober 2020, stonden de bodemenergiesystemen...

ONTWERP OMGEVINGSVERORDENING TER INZAGE

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant...