Omgevingswet wordt uitgesteld

#ietslaterklaarvoordestart

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021.

De combinatie van de implementatiewerkzaamheden en de maatregelen rond het coronavirus heeft grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. De minister bespreekt met het IPO, VNG en andere betrokken partijen hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten gaan.

Als provincie blijven we intussen, net als andere decentrale overheden, het Rijk en ICT-aanbieders hard doorwerken aan de voorbereiding van de Omgevingswet. Ook het gezamenlijk werken aan de totstandkoming van de wet- en regelgeving gaat door.

Brabantse Omgevingsverordening

Vanwege het uitstel van de wet schuift ook de planning voor de vaststelling van de (ontwerp) Omgevingsverordening op. Provinciale Staten moeten de Omgevingsverordening, waarin alle provinciale regelgeving voor de fysieke leefomgeving wordt gebundeld, vaststellen voordat de wet in werking treedt. Meer informatie over de aangepaste planning volgt als meer duidelijk is over die datum.

Meer informatie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2020/april/inwerkingtreding-omgevingswet-vraagt-extra-tijd/

Gerelateerd

Online Meet-up BBB #2, 16 juni:

Omgaan met omgevingsconflicten   Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant verzorgt rond het thema ‘Omgaan met...

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum...

Terugblik eerste online Meet Up 14 mei

‘Omgaan met omgevingsconflicten: juridiseren of participeren?’ Onder deze noemer organiseerde Kennisprogramma Bindend...

Online meet-ups over Omgevingsconflicten

Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant verzorgt rond het thema ‘Omgaan met omgevingsconflicten: juridiseren of...