Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte bekend dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld wordt.

 

Bedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen hebben nog te veel problemen met de nieuwe regels en het bijbehorende digitaal systeem.

De minister gaat eerst onderzoeken wat er moet gebeuren om de invoering goed te laten verlopen. De komende weken wordt bekeken of de wet op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023 in werking gaat treden.

Hebt u vragen over het besluit of wat dit betekent voor uw project? Stel deze via omgevingswet@brabant.nl .

Gerelateerd

30 juni BBB zomerconferentie

Bindend en Ontbindend Besturen: Omgaan met juridisering in Omgevingsbesluitvorming. Op 30 juni organiseert Bindend...

Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld

Provinciale Staten hebben de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. De verordening treedt gelijktijdig...

Nieuwe regels bodemenergiesystemen

Om te zorgen dat de bodemsystemen niet gaan leiden tot verontreiniging, heeft de provincie Noord-Brabant extra regels...

Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte bekend dat de invoering van de Omgevingswet...