Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld

Provinciale Staten hebben de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. De verordening treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking, naar verwachting per 1 januari 2023.

Vanuit de Omgevingswet moet de provincie Noord-Brabant naast de omgevingsvisie ook een omgevingsverordening vaststellen voor haar grondgebied. In deze verordening staan alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving bij elkaar. De omgevingsverordening is digitaal te raadplegen

 

“Ik ben blij met de ruime meerderheidssteun voor de nieuwe Omgevingsverordening, vertelt Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen. De provincie maakt hiermee een belangrijke stap in de implementatie van de Omgevingswet. In afwachting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet werken we aan het inrichten van de provinciale organisatie voor de samenwerking met gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en andere partijen. “

 

Sinds enkele jaren werken verschillende partners aan proefprojecten in de geest van de Omgevingswet. Zo loopt een pilot voor het vitaal buitengebied in Zundert en de Proeftuin Elsendorp opgestart.

 

Tour de Brabant

De Omgevingsverordening Noord-Brabant is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject, de Tour de Brabant, waarbij Brabantse gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en andere partijen betrokken waren. Partners hebben in een reeks van 10 verdiepingssessies met elkaar gesproken bijvoorbeeld over het beschermen van drinkwater en natuurgebieden, regels voor waterschappen of regionale samenwerking.

Meer info: Tourblog   

 

Totdat de Omgevingsverordening in werking treedt, geldt de Interim omgevingsverordening. De Interim omgevingsverordening is digitaal te raadplegen.

Gerelateerd

Verandering website Omgevingswetinbrabant.nl

In het nieuwe jaar richten we ons op het vernieuwen van de informatievoorziening over de Omgevingsverordening...

Invoering Omgevingswet een half jaar uitgesteld

Vrijdag 14 oktober is duidelijk geworden dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet een half jaar verschoven wordt naar...

Terugkijken webinar beleidsregel Maatwerk omgevingskwaliteit

Op 28 juni 2022 heeft de provincie Noord-Brabant een webinar georganiseerd over de nieuwe regeling Maatwerk met als...

Webinar Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit

De provincie Noord-Brabant organiseert op 28 juni een webinar over de regeling Maatwerk met als doel...