Omgevingsverordening bundelt regels voor leefomgeving

Alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving staan voortaan bij elkaar in één digitaal document: de Omgevingsverordening. Provincies zijn verplicht om een omgevingsverordening te hebben voordat de Omgevingswet per 2021 ingaat. Met de Interim omgevingsverordening zet de provincie Noord-Brabant een 1e stap op weg naar de definitieve omgevingsverordening.

Interim omgevingsverordening

De Interim omgevingsverordening voegt bestaande regels uit 6 verordeningen samen. De regels zijn eenvoudiger opgeschreven en omgezet naar een nieuw digitaal systeem, met een meer gebruiksvriendelijke opbouw. Met de Interim omgevingsverordening zet de provincie ook een 1e stap om de regels beter te laten aansluiten bij de werkwijze van de Brabantse Omgevingsvisie en de Omgevingswet. De Interim omgevingsverordening zorgt ervoor dat de provincie en partijen waar ze mee samenwerkt ervaring kunnen opdoen met die nieuwe werkwijze. Waarbij er meer ruimte is om goede initiatieven van inwoners, ondernemers en andere overheden te ondersteunen en maatwerk toe te passen.

Inspraak

Van 24 mei tot en met 21 juni 2019 lag de Interim omgevingsverordening ter inzage en kon iedereen een zienswijze indienen. Er zijn 37 reacties ingediend.  In het najaar besluiten Provinciale Staten over de vaststelling van de Interim omgevingsverordening en krijgen de indieners van een zienswijze antwoord. De 6 bestaande verordeningen (Provinciale milieuverordening, de Verordening natuurbescherming, de Verordening wegen, de Verordening ontgrondingen, de Verordening ruimte en de Verordening water) vervallen dan. Het ontwerp van de Interim omgevingsverordening is te raadplegen via: www.omgevingswetinbrabant.nl/interim-omgevingsverordening. Het is niet meer mogelijk een zienswijze in te dienen.

Definitieve regels

Voordat naar verwachting 1 januari 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, stellen Provinciale Staten een definitieve Omgevingsverordening vast. Daarin kan ook nieuw beleid worden verwerkt. De provincie begint op korte termijn aan een traject van samenspraak voor de definitieve verordening. Daarvoor vraagt ze onder meer ondernemers, inwoners, gemeenten en waterschappen om inbreng te leveren.

Nieuwe techniek

Voor de Interim omgevingsverordening is gebruik gemaakt van digitale technieken die beter aansluiten bij de eisen van de Omgevingswet. Daarvoor maakt de provincie Noord-Brabant gebruik van een nieuwe viewer. Met deze viewer gaat u makkelijker van tekst naar kaart en andersom. Hier kunt u de handleiding van de nieuwe viewer raadplegen.  

Gerelateerd

Magazine terugblik #BDOW

In een bomvolle zaal met mensen, vol energie om op tijd ‘klaar voor de start’ te zijn, trapte gedeputeerde Erik van...

Programma Brabantse Dag van de Omgevingswet

Op 5 februari vindt de Brabantse Dag van de Omgevingswet plaats. Het programma bestaat naast een plenair programma uit...

Alles over de Brabantse dag van de Omgevingswet #BDOW!

Klaar voor de start met de Omgevingswet! 2020 is begonnen!  Over minder dan één jaar is de Omgevingswet van kracht....

Ontwerp wijziging interim omgevingsverordening ter inzage

Gedeputeerde Staten leggen een voorstel voor het wijzigen van de Interim Omgevingsverordening ter inzage voor inspraak....