Omgevingslab 6: Met pioniers uit het verleden, werken aan de toekomst

Wat doen Hypocrates, Richard Thaler en Søren Kierkegaard op de slotbijeenkomst van de Brabant Pioniers in Uden? De link ligt meer voor de hand dan je op het eerste gezicht zou denken. Dit zijn bekende pioniers uit verleden en heden. Mensen die anderen in staat stellen om te leren over medische wetenshap, economie of filosofie. Zoals de Brabant Pioniers dat de afgelopen maanden hebben gedaan over de toekomst van Brabant. Want, haalde Erik van Merrienboer de filosoof Kierkegaard in zijn slotwoord aan: ‘Wie met de tijdgeest trouwt, is snel weduwnaar’. En de pioniers hebben de provincie de afgelopen tijd aangemoedigd om het systeemdenken achter ons te laten. ‘Nu is het aan ons om te laten zien dat we dat ook gaan doen’.

De laatste bijeenkomst van de Brabant Pioniers was er één van praktijkvoorbeelden - zowel het Ecodorp in Boekel als het MuzeRijk in Uden werden bezocht - en één van reflectie. Tijdens dit zesde Omgevingslab konden pioniers namelijk de provincie meegeven wat er wat hun betreft echt in de Omgevingsvisie zou moeten. Gedeputeerde Erik van Merrienboer gaf daar zijn reflectie op.

Zet de casus centraal

De pioniers kwamen met opgaven waar de Omgevingsvisie aan zou moeten voldoen. Heb het lef om de casus centraal te zetten, gaf de eerste groep aan. Waarmee ook bedoeld werd dat de visie niet gaat om individuele problemen, maar juist voor het oplossen van maatschappelijke problemen waar altijd meerdere partijen een rol in hebben. Die kunnen logischerwijs dus ook niet door één partij worden opgelost.

Omgevingscoaches

De tweede groep kwam met een vergelijkbare analyse: De provincie is er niet voor om de inhoud te bepalen, maar kan wel een rol spelen in het proces. Dat proces leidt uiteindelijk tot de kernwaarden van Brabant. De lijn daarnaartoe is niet recht, maar eerder een draaikolk, waarin de kernwaarden in een dynamisch proces bij elkaar komen. Om te zorgen dat dit dynamische proces wel bijdraagt aan de Brabantse ambities, kan de provincie omgevingscoaches inzetten die partijen bij elkaar brengen. De derde groep sloot daarop aan door aan te geven dat goede voorbeelden zichtbaar moeten zijn en blijven. Dat leidt tot een aantal zogeheten creating champions, die een voorbeeld zijn voor anderen.

Sociaal domein

Deze opbrengsten verleidden gedeputeerde Van Merrienboer tot een vergelijking met die andere grote transitie die de afgelopen jaren heeft gespeeld, die in het sociaal domein. ‘Ook daarin is de opgave om de casus centraal te stellen en ook daar wordt met coaches en talentontwikkeling gewerkt. Het belangrijkste is dat we afscheid gaan nemen van het systeemdenken, dat hoor ik in al jullie bijdragen. Ik zie dat als een aanmoediging om door te gaan. Want op papier is het makkelijk gezegd, maar die transitie vergt lef van heel veel verschillende partijen’

Pionier tussen pioniers

Van Merrienboer vervolgt: ‘Ik heb, mede dankzij jullie, die enorme drive om dit te laten slagen. De Omgevingswet mag dan uitgesteld zijn, dat geeft ons des te meer ruimte om het alvast te doen zoals wij het willen doen. Ik voel me daarom vandaag ook echt thuis, als een pionier tussen de pioniers. Ik blijf hiermee doorgaan en ik hoop dat jullie ook net zo betrokken en kritisch blijven als dat jullie de afgelopen tijd hebben laten zien’.

Gerelateerd

Wind(middel) als bindmiddel: een uitdaging voor gezaghebbend beleid

Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant onderzoekt, maar haalt ook verhalen op van initiatieven uit Brabant....

Lancering kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant

Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant is op 9 januari in de LocHal in Tilburg gelanceerd. In dit...

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...