Nieuwe regels bodemenergiesystemen ter bescherming van het drinkwater

Tijdens de tweede verdiepingssessie over de omgevingsverordening, op 15 oktober 2020, stonden de bodemenergiesystemen en grondwaterverontreiniging centraal. Met ruim 100 deelnemers gingen we in op de vraag: welke nieuwe regels moeten er in de omgevingsverordening komen rond bodemenergiesystemen en grondwater?

 

Grondwater benutten en beschermen

Bodemenergiesystemen kunnen effect hebben op de kwaliteit van het grondwater. In Noord-Brabant wordt grondwater vooral gebruikt voor het produceren van drinkwater. Bijvoorbeeld voor de frisdrankindustrie en voor duurzame warmtevoorziening. Het is belangrijk om de kwaliteit van het grondwater te beschermen, zodat toekomstige generaties ook drinkwater van grondwater kunnen blijven maken.

Om een goede balans te houden tussen het benutten en beschermen van grondwater, komen er daarom nieuwe regels voor bodemenergiesystemen. Het is niet langer overal in Brabant mogelijk om tot onbeperkte diepte bodemenergiesystemen aan te leggen.

 

De nieuwe regels

Het nieuwe beleid wordt opgenomen in het Regionaal Water en Bodem Programma. De bijbehorende regels komen in de Omgevingsverordening Noord-Brabant te staan. Beide documenten zijn nog in procedure en zullen waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking treden. Vooruitlopend daarop is het gewenst om bij energieplannen en woningbouw nu al rekening te houden met deze regels.

De nieuwe regels zijn daarom uiteengezet in een digitale brochure en in een Q&A waarin de meest gestelde vragen over de nieuwe regels worden beantwoord.

 

 

Gerelateerd

Terugkijken webinar beleidsregel Maatwerk omgevingskwaliteit

Op 28 juni 2022 heeft de provincie Noord-Brabant een webinar georganiseerd over de nieuwe regeling Maatwerk met als...

Webinar Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit

De provincie Noord-Brabant organiseert op 28 juni een webinar over de regeling Maatwerk met als doel...

30 juni BBB zomerconferentie

Bindend en Ontbindend Besturen: Omgaan met juridisering in Omgevingsbesluitvorming. Op 30 juni organiseert Bindend...

Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld

Provinciale Staten hebben de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. De verordening treedt gelijktijdig...