Nieuwe regels bodemenergiesystemen

Om te zorgen dat de bodemsystemen niet gaan leiden tot verontreiniging, heeft de provincie Noord-Brabant extra regels opgesteld voor de bescherming van het grondwater.

Kennissessie: de inzet van bodemenergie in Brabant

Tijdens een eerder Kennissessie Bodemenergie op 20 januari werden deze regels verder toegelicht aan de aanwezigen, zoals: gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Technische experts  hebben ook uitleg gegeven over andere technieken, bijvoorbeeld waarbij lussen minder ver de grond in hoeven te gaan of waarbij warmte uit de lucht wordt gehaald. De kennissessie droeg hierdoor bij aan het zo optimaal mogelijk benutten van kansen op het gebied van verduurzamen van de woning én het beschermen van ons kostbare drinkwater.

Nieuwe regels komen in de omgevingsverordening

De nieuwe regels voor bodemenergie zijn opgenomen in het Regionaal Water en Bodem Programma . De bijbehorende regels komen in de Omgevingsverordening Noord-Brabant te staan, deze is nog in procedure en zal waarschijnlijk op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking treden. Vooruitlopend daarop is het gewenst om bij energieplannen en woningbouw nu al rekening te houden met deze regels.

Benutten van de kansen en beschermen van ons drinkwater

Bodemenergie is een duurzame warmtevoorziening die in Brabant veel potentieel heeft. Inmiddels zijn er ruim 20.000 gesloten en circa 1.000 open bodemenergiesystemen aangelegd. Door warmte (en koude) aan de bodem te onttrekken, of erin op te slaan, kunnen gebouwen op duurzame wijze worden verwarmd. Alleen heeft dit ook gevolgen voor ons grondwater. Doordat er bijvoorbeeld door de beschermende kleilaag heen geboord wordt of doordat er geleidingsvloeistoffen gebruikt worden die kunnen zorgen voor vervuiling van ons grondwater.

Meer informatie?

Bekijk de folder Nieuwe regels voor Bodemenergie of de Veel gestelde vragen en antwoorden.

Gerelateerd

Invoering Omgevingswet een half jaar uitgesteld

Vrijdag 14 oktober is duidelijk geworden dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet een half jaar verschoven wordt naar...

Terugkijken webinar beleidsregel Maatwerk omgevingskwaliteit

Op 28 juni 2022 heeft de provincie Noord-Brabant een webinar georganiseerd over de nieuwe regeling Maatwerk met als...

Webinar Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit

De provincie Noord-Brabant organiseert op 28 juni een webinar over de regeling Maatwerk met als doel...

30 juni BBB zomerconferentie

Bindend en Ontbindend Besturen: Omgaan met juridisering in Omgevingsbesluitvorming. Op 30 juni organiseert Bindend...