Nieuwe perspectieven voor het platteland

“De prijsvraag Brood en Spelen doet een beroep op boeren en andere ondernemende grondeigenaren: Ontwikkel samen met ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland.” Met deze introductie opent de site van de prijsvraag Brood en Spelen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman dagen grondeigenaren van de zandgronden in o.a. Brabant en ontwerpers uit om gezamenlijk ‘radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken’. Inschrijven kan nog tot 28 mei 2018.

Ter inspiratie voor de Brabantse opgave zijn er twee essays gepubliceerd met ieder een eigen blik op het platteland. In het essay “Brandend zand” analyseren Bart de Zwart en Joks Janssen de invloed van de historie van de Brabantse zandgronden op de dynamiek van het gebied. In het verleden, in het heden, maar ook als mogelijke leidraad voor de toekomst.

In het tweede essay “Verbeelding in schemergebied” gaat Hans Peter Benschop in op de vraag hoe de brug geslagen kan worden tussen de verschillende werelden van het platteland en het beleid. Of zoals hij het beschrijft: ‘We moeten leren tasten in het schemergebied’. Een pleidooi om vooral aan de slag te gaan met ontwerpend onderzoek.

Dat aan de slag gaan is ook de reden dat de prijsvraag uitgeschreven is. Het hele traject duurt tot januari 2019, waarin divers samengestelde teams realistische voorstellen maken voor de grote opgaven van het platteland.

Gerelateerd

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...

Nieuwe manieren van kijken

Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de Brabantse Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. De...