Nieuwe datum voor start Omgevingswet

De Omgevingswet gaat per 1 juli 2022 van start.

De start van de Omgevingswet is met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en andere uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de invoering van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

De wet kan alleen goed starten als de voortgang van de planvorming, de vergunningverlening en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers gegarandeerd zijn. En belangrijke gebiedsontwikkelingen, zoals woningbouw of energietransitie ongehinderd door kunnen gaan. Daarvoor moet een stabiele landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn, waarop bevoegd gezagen moeten aansluiten. Voor softwareleveranciers en bevoegd gezagen is het lokaal werkend krijgen van het digitaal stelsel een ingewikkelde operatie. Daarom moeten bevoegd gezagen genoeg tijd hebben om het systeem in te regelen en ermee te oefenen.

Tot de invoering zijn eventueel tijdelijke maatregelen beschikbaar. Hierbij gaat het onder andere om het overgangsrecht en het tijdelijk publiceren van omgevingsplannen via de huidige digitale standaarden.

Meer info:

Gezamenlijke verklaring IPO  

Kamerbrief  

 

Gerelateerd

Ontwerp Omgevingsverordening

De ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 vastgesteld en heeft van 9 april tot en met 20 mei...

Nieuwe datum voor start Omgevingswet

De Omgevingswet gaat per 1 juli 2022 van start. De start van de Omgevingswet is met een half jaar verplaatst naar 1...

Nieuwe regels bodemenergiesystemen ter bescherming van het drinkwater

Tijdens de tweede verdiepingssessie over de omgevingsverordening, op 15 oktober 2020, stonden de bodemenergiesystemen...

ONTWERP OMGEVINGSVERORDENING TER INZAGE

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant...