Meld je aan voor de Tour de Brabant

Hoe ziet ons Brabant er in de toekomst uit? In het voorontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie beschrijven we de ambities die de toekomst van onze provincie vormgeven. We rijden nu de Tour de Brabant om te testen of we met de visie ons doel bereiken.

Na vele gesprekken met Brabanders en Brabantse professionals, inwoners, overheden en marktpartijen heeft dit voorontwerp zijn vorm gekregen. We hebben vier hoofdopgaven geformuleerd. Hebben we met die vier de juiste snaar geraakt? Maar nog belangrijker: bereiken we met de visie ons doel? Om dat te testen organiseren we de Tour de Brabant.

Vier bijeenkomsten

Tijdens de verschillende etappes van de Tour de Brabant halen we allerlei indrukken op. Moet het voorontwerp van de Omgevingsvisie op basis van deze inzichten uit casussen en bijeenkomsten aangepast of aangevuld worden? Tijdens drie bijeenkomsten op 6, 8 en 14 maart testen we dit aan de hand van praktijkcasussen en gaan we hier breed met verschillende van onze eerdere gesprekspartners over in gesprek. Al deze inzichten en voorstellen komen samen op de slotbijeenkomst op 29 maart

Tour mee, meld je aan

De Tour bestaat uit drie vergelijkbare bijeenkomsten op verschillende plekken in Brabant. Op 6 maart vindt deze plaats in Breda, op 8 maart in Udenhout en op 14 maart in Veghel. Op 29 maart is de slotbijeenkomst in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Maak gebruik van het digitale aanmeldformulier voor een van de eerste 3 bijeenkomsten en de slotbijeenkomst.

 

Meer over de Tour de Brabant

 

 

 

Gerelateerd

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...

Nieuwe manieren van kijken

Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de Brabantse Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. De...