Lancering kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant

Over juridisering bij besluitvormingsprocessen in het publieke domein

Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant is op 9 januari in de LocHal in Tilburg gelanceerd. In dit Kennisprogramma werken de Universiteit van Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Pontifax de komende drie jaar nauw samen. Deze partijen gaan samen met bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincie, ondernemers, ambtenaren en burgers de besluitvorming onderzoeken in de fysieke leefomgevingen.

Conflict prikkelt tot creatievere oplossingen

Prof. mr. dr. Stavros Zouridis (Tilburg University) en gedeputeerde Erik van Merrienboer (Provincie Noord-Brabant) hebben in de net geopende LocHal de middag geopend door het belang, de ambities en de te verwachten resultaten uit de spreken. Het kennisprogramma gaat zich richten op juridisering bij besluitvormingsprocessen in het publieke domein, waar conflicten regelmatig voorkomen. De waarde van het conflict werd vervolgens geschetst door Dr. Eva Wolf, onderzoeker binnen het kennisprogramma. Ze spoorde de aanwezigen aan om een conflict zo positief mogelijk te benaderen; een conflict prikkelt volgens haar immers tot creatievere oplossingen.

Misverstanden en vooroordelen

Met de Omgevingswet in het vizier is het cruciaal dat bestuurders, ondernemers, ambtenaren en burgers tot bindende besluiten komen over ingrepen in de fysieke leefomgeving. Hierover bestaan hardnekkige vooroordelen en misverstanden. Deze misverstanden en vooroordelen worden in het programma de komende jaren onderzocht. Daarnaast gaat het programma samen met betrokkenen een aanpak ontwerpen voor de benadering hiervan.

In workshops tijdens de lancering is geproefd aan de uitdagingen van het programma en  input geleverd:

  • Er werd ‘gespeeld’ met de toekomst door de augmented realitytafel, ontwikkeld door de Provincie Noord-Brabant, waarin op basis van keuzes een stad wordt ingericht.
  • Er was een groepsgesprek met een aantal rechters, die werden bevraagd over hun inzichten om te komen tot betere openbare besluitvorming en vernieuwende methoden van rechtsbeslechting.
  • In de derde  workshop werd men uitgedaagd een conflict te duiden in de “conflict” piramide, om vervolgens tot daadwerkelijke oplossingen te komen voor een vastgelopen conflict.
  • De vierde workshop “lerend werken” was gericht op het kennis/opleidingsaanbod rondom de omgevingswet en er zijn ideeën opgehaald over waar - en hoe het kennisprogramma een bijdrage zou kunnen leveren rondom de kennis van het nieuwe werken.

Interventie-vouchers

In de afsluiting heeft Stavros Zouridis namens het programma twee “interventie-vouchers” aangeboden. Deze vouchers bieden twee projecten met een (dreigende) juridische escalatie, begeleiding cq ondersteuning om tot mogelijke oplossing of nieuwe inzichten te komen.

Het kennisprogramma gaat nu van start. Wilt u meer weten, geïnformeerd blijven en/of op enigerlei wijze betrokken worden, dan kunt u dit kenbaar maken via deze link of Bindendbesturen@brabant.nl

 

Gerelateerd

Behoorlijk handelen voor de Brabantse leefomgeving

Hoe kunnen overheden en initiatiefnemers zo efficiënt en effectief mogelijk samenwerken aan het verbeteren van de...

Concept Interim Omgevingsverordening vastgesteld

Op 10 september 2019 hebben Gedeputeerde Staten het concept van de Interim omgevingsverordening vastgesteld en...

Nieuwe trainingen ‘Samenwerken met de Omgevingswet’

Over iets meer dan een jaar is de Omgevingswet van kracht! Tijdens de training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’ leer...

Informatiebijeenkomst over Nationale Omgevingsvisie

In wat voor land willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool...