Laatste plaatsen voor training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’

In 2018 hebben ruim 650 medewerkers van de Brabantse overheden aan de training Samenwerken met de Omgevingswet deelgenomen. Dit najaar volgen nog eens circa 250 deelnemers de training.

Waardering

“In discussie met elkaar krijg je inzicht en begrip voor elkaars rol. Je merkt dat iedereen vanuit verschillende invalshoeken tegen dezelfde uitdagingen aanloopt bij de implementatie van de Omgevingswet,“ zo geven deelnemers aan de training aan. Vooral de zeer diverse samenstelling van de trainingsgroepen, vanuit de verschillende organisaties, wordt erg gewaardeerd. Ook de mix van interactieve werkvormen, zoals het Simulatiespel Recreatiecentrum Omgevingswet maakt indruk: “Tijdens het spelen van het simulatiespel voel je het ongemak. Werken op de huidige manier gaat niet meer. Dat maakt duidelijk wat er nog nodig is om klaar te zijn voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.”

Verder oogst de online leeromgeving Omgevingswet waardering onder deelnemers, al is de hoeveelheid informatie wel groot. De online leeromgeving is ook beschikbaar voor deelnemers die alleen basiskennis van de Omgevingswet willen opdoen, en niet de volledige driedaagse training willen volgen. Je kunt zelf kiezen welke onderdelen van de online leeromgeving je relevant vindt om te doorlopen.

Laatste plaatsen

De trainingen Samenwerken met de Omgevingswet die dit najaar plaatsvinden zitten bijna vol. Wie nog wil deelnemen, kan zich snel aanmelden voor de laatste plaatsen. De training wordt georganiseerd door en voor collega’s van de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Brabantse gemeenten, Omgevingsdiensten, waterschappen, veiligheidsregio’s en GGD’s.

Leerervaringen

Onlangs voerden de initiatiefnemers van de training een evaluatie uit naar het interbestuurlijk leren in Brabant. Interbestuurlijk leren vraagt professionals die een gezamenlijke ‘vak-ambitie’ hebben, open staan voor elkaars belangen, initiatief, lef en ondernemerschap tonen, verantwoordelijkheid durven dragen en verbindend leiderschap aan de dag leggen.

Binnenkort bepalen de samenwerkingspartners hoe het trainingsprogramma in 2020 een vervolg krijgt, met waarschijnlijk nog meer aandacht voor praktijken en verdere verdieping van de inhoud.

 

Gerelateerd

Online Meet-up BBB #2, 16 juni:

Omgaan met omgevingsconflicten   Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant verzorgt rond het thema ‘Omgaan met...

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum...

Terugblik eerste online Meet Up 14 mei

‘Omgaan met omgevingsconflicten: juridiseren of participeren?’ Onder deze noemer organiseerde Kennisprogramma Bindend...

Online meet-ups over Omgevingsconflicten

Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant verzorgt rond het thema ‘Omgaan met omgevingsconflicten: juridiseren of...