Informatiebijeenkomst over Nationale Omgevingsvisie

27 augustus in Tilburg

In wat voor land willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool voor zich, de ander wil liever een zo groen mogelijke leefomgeving.  We hebben in ons land te maken met vraagstukken als: hoe verhouden de ontwikkelingen binnen de landbouw en de logistiek zich tot milieu en natuur? Waar is ruimte voor duurzame energie, zoals windmolens en zonnepanelen? En hoe houden we regio’s bereikbaar? Met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteert het Rijk een toekomstvisie op de inrichting van ons land. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert u graag over deze visie en biedt iedereen de mogelijkheid om vragen te stellen en een zienswijze te geven. Hiervoor organiseert het ministerie informatiebijeenkomsten in alle provincies. Op dinsdag 27 augustus bent u van harte welkom tijdens de bijeenkomst bij EVE in Tilburg.

Met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2 moeten we in ons land goed nadenken hoe we onze leefomgeving inrichten. De vraagstukken uit de ontwerp-NOVI spelen ook in de provincie Noord-Brabant. Denk aan de Brabantse steden, waar economische groei samengaat met een grote vraag naar meer en betaalbare woningen én een betere bereikbaarheid. En waar tegelijk ook duurzaamheid en klimaatverandering vragen om ruimte. Of denk aan de Brabantse intensieve veehouderijgebieden die versneld een vernieuwingsslag doormaken omdat waardevolle natuurgebieden lijden onder de uitstoot van ammoniak.

Proeftuin Goirle

Een goed voorbeeld van hoe bij de inrichting van de provincie Noord-Brabant op een slimme manier rekening wordt gehouden met verschillende belangen is de ontwikkeling van het gebied Fokmast Regte Heide, ten zuidwesten van Goirle. In dit gebied vind je zowel natuur, recreatie als bedrijven, allemaal met hun eigen wensen en belangen. Daarbij gaat het onder andere over de uitbreiding van de puinsorteerinstallatie en de gemeentewerf, verplaatsing van de manege, de aanleg van recreatieve fiets- en wandelroutes, ruimte maken voor water en natuur en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Jarenlang gebeurde er weinig en leek dit gebied op slot te zitten. Totdat het in 2017 werd aangewezen als eerste proeftuin voor de Omgevingswet in Nederland. Initiatiefnemers, gemeente, provincie, waterschappen en Brabant Water sloegen met hulp van het ministerie van BZK de handen ineen om oplossingen te vinden. Doordat de verschillende overheden inmiddels optreden als één overheid en alle belangen in samenhang bekijken is de ontwikkeling van het gebied weer op gang gekomen.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) helpt provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan. Brabanders kunnen op 27 augustus tussen 19:00 uur en 21:00 uur meer te weten komen over de Nationale Omevingsvisie, vragen stellen en ter plekke hun zienswijze geven. De informatiebijeenkomst vindt plaats bij Eve Tilburg. Deze evenementenlocatie bevindt zich in de Spoorzone, direct naast het Centraal Station van Tilburg.

Gerelateerd

Magazine terugblik #BDOW

In een bomvolle zaal met mensen, vol energie om op tijd ‘klaar voor de start’ te zijn, trapte gedeputeerde Erik van...

Programma Brabantse Dag van de Omgevingswet

Op 5 februari vindt de Brabantse Dag van de Omgevingswet plaats. Het programma bestaat naast een plenair programma uit...

Alles over de Brabantse dag van de Omgevingswet #BDOW!

Klaar voor de start met de Omgevingswet! 2020 is begonnen!  Over minder dan één jaar is de Omgevingswet van kracht....

Ontwerp wijziging interim omgevingsverordening ter inzage

Gedeputeerde Staten leggen een voorstel voor het wijzigen van de Interim Omgevingsverordening ter inzage voor inspraak....