Klaar voor de start met implementatieplan

Met nog maar een ruim jaar te gaan, loopt Brabant zich warm voor de invoering van de Omgevingswet. Niet alleen de provincie, maar ook waterschappen en veel Brabantse gemeenten bereiden zich voor op een soepele implementatie. Daarbij heeft Brabant zichzelf een hoge ambitie gesteld. Namelijk om niet alleen de instrumenten Omgevingswetproof te maken, maar dit moment ook aan te grijpen om de manier van (samen)werken als één overheid echt voor elkaar te krijgen. En dát kan natuurlijk alleen als we samen optrekken. De provincie nodigt daarom gemeenten uitdrukkelijk uit om aan te haken, ondanks de tempoverschillen die er vanwege het overgangsrecht voor gemeenten soms zijn. De provincie ziet voor zichzelf een rol als aanjager, door richting te geven, beweging te stimuleren en mogelijk te maken.

Implementatieplan

Om op 1 januari 2021 écht ‘klaar voor de start’ te zijn, moet er nog wel heel wat gebeuren. In het implementatieplan en de praatplaat, die je hieronder kunt downloaden, lees je welke stappen we de komende tijd gaan zetten om op tijd ‘klaar voor de start’ te zijn. Heb je vragen? Wil je meer weten? Meedoen? Neem contact op via omgevingsvisie@brabant.nl.  

 

Gerelateerd

Magazine terugblik #BDOW

In een bomvolle zaal met mensen, vol energie om op tijd ‘klaar voor de start’ te zijn, trapte gedeputeerde Erik van...

Programma Brabantse Dag van de Omgevingswet

Op 5 februari vindt de Brabantse Dag van de Omgevingswet plaats. Het programma bestaat naast een plenair programma uit...

Alles over de Brabantse dag van de Omgevingswet #BDOW!

Klaar voor de start met de Omgevingswet! 2020 is begonnen!  Over minder dan één jaar is de Omgevingswet van kracht....

Ontwerp wijziging interim omgevingsverordening ter inzage

Gedeputeerde Staten leggen een voorstel voor het wijzigen van de Interim Omgevingsverordening ter inzage voor inspraak....