Help de Brabantse Omgevingsvisie aan de Aandeslag-trofee

Tot 10 september gaan de stembussen open voor de Aandeslag-trofee, waarvoor de Brabantse Omgevingsvisie één van de zes genomineerden is. Helpt u met uw stem de Brabantse Omgevingsvisie aan deze trofee?

De Brabantse Omgevingsvisie werd in juni genomineerd voor de Aandeslag-Trofee, waarmee inspirerende en innovatieve Omgevingswetprojecten jaarlijks in het zonnetje gezet worden. Volgens de jury ‘blinkt de Brabantse Omgevingsvisie uit in de goede manier van samenwerken op inhoudelijke thema’s’. Op 10 september wordt de trofee uitgereikt door minister Ollongren tijdens het Praktijkfestival Omgevingswet in Den Haag.

Samenwerking

De jury geeft in haar rapport aan dat de Brabantse Omgevingsvisie ‘verder gaat dan alleen het proces van de omgevingsvisie’, maar ook al een interbestuurlijke training omvat. Als voorbeeld van een integrale aanpak noemt de jury de Brabantse Wateragenda voor 2030.Door een goede samenwerking tussen de Brabantse waterschappen, het provinciaal programma Verbindend Water en Brabant Water is in 2017 een gezamenlijke agenda opgesteld. Met deze agenda krijgt het inhoudelijke gesprek over de regionale water- en klimaatdoelen een belangrijke en bepalende rol in de Brabantse Omgevingsvisie. Volgens de jury zijn ‘de doelen en opgaven van de waterschappen en provincie goed herleidbaar’. 

Onverwachte partners

Daarnaast kijkt de provincie Noord-Brabant verder dan de bekende stakeholders. De Brabantse Omgevingsvisie gaat uiteindelijk om iedere Brabander. Daarom is de provincie in gesprek met vele belanghebbenden. ‘Ondernemers en inwoners worden bewust opgezocht op ongewone plekken, zoals de Dutch Design Week’. Maar het gesprek is bijvoorbeeld ook aangegaan met de Brabant Pioniers, een groep van twintig betrokken inwoners van de provincie. Zij hebben geadviseerd, gereflecteerd en hebben kritische noten laten horen. Volgens de jury heeft dit mede ‘geleid tot een vernieuwend proces met onverwachte partners’.

Praktijkfestival Omgevingswet

Op 10 september vindt de uitreiking plaats van de Aandeslag-trofee. Minister Ollongren reikt op die dag de trofee uit aan het meest inspirerende project. Naast de Brabantse Omgevingsvisie zijn vijf andere projecten genomineerd. Tot 10 september kan gestemd worden via www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

 

Link naar de stempagina: https://www.eventtouch.eu/rijkswaterstaat/trofee2018/nav23004

Gerelateerd

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...

Nieuwe manieren van kijken

Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de Brabantse Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. De...