Nieuwe versie concept Omgevingsverordening

Denk en praat mee!

Tijdens de Tour de Brabant gaat de provincie met belanghebbenden in gesprek over de Brabantse omgevingsverordening. Tijdens etappe 2 'Verdieping' is alle input verzameld op de concept Omgevingsverordening. Inmiddels is deze input verwerkt en kunt u de nieuwe concept verordening hier bekijken. Het is een tweede, ambtelijke versie van de nieuwe Brabantse Omgevingsverordening. Een levend document dat de komende tijd gaandeweg wordt aangepast met behulp van de inbreng uit de Tour de Brabant.

Tour de Brabant

Op woensdag 16 september organiseerde de provincie Noord-Brabant een webinar ter introductie van de nieuwe omgevingsverordening. Het webinar vormt de aftrap van de Tour de Brabant en wordt gevolgd door een reeks verdiepingssessies. Webinar gemist? Dan kunt u de video opname van het webinar bekijken. Tijdens diverse online verdiepingssessies zoomden we in op onderdelen van de concept Omgevingsverordening. In de tourblog vindt u een korte impressie van alle sessies.

Het vervolg

Er wordt op dit moment nog volop verder gewerkt aan het ontwerp van de Omgevingsverordening. In maart wordt het ontwerp vastgesteld door de Gedeputeerde Staten. Rond mei zal de verordening ter inzage worden gelegd voor een periode van zes weken, waarna Provinciale Staten in oktober de definitieve Omgevingsverordening zal vaststellen. Op 1 januari 2022 treden de Omgevingsverordening en de Omgevingswet in werking. 

Belangrijk voor gemeenten! Viewer Boordiepte bodemenergiesystemen

Naast een nieuwe tekst van de concept omgevingsverordening, is er ook een viewer beschikbaar waarin op detailniveau ingezoomd kan worden voor de maximale boordieptes voor bodemenergiesystemen.

Gerelateerd

ONTWERP OMGEVINGSVERORDENING TER INZAGE

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant...

Nieuwe versie concept Omgevingsverordening

Tijdens de Tour de Brabant gaat de provincie met belanghebbenden in gesprek over de Brabantse omgevingsverordening....

TERUGBLIK BBB SLOTBIJEENKOMST 2020

JURIDISEREN OF PARTICIPEREN BIJ OMGEVINGSBESLUITEN? Afgelopen jaar stond het dilemma 'participeren of juridiseren?'...

TOURBLOG

In deze Tourblog houden we je op de hoogte van alle etappes van de Tour de Brabant, een serie bijeenkomsten en...