Blog: Omgevingsvisie: de jeugd heeft de toekomst!

Bram Smeijers, Brabant Pionier

Ik ben werkzaam als docent aan de opleiding Management van de leefomgeving (HAS Hogeschool) en zet mij dagelijks in om de studenten/ jongeren enthousiast te krijgen om een bijdrage te leveren aan onze leefomgeving. Ik leer de studenten om samen met de omgeving te creëren en realiseren. Want als we willen dat de omgevingsvisie ook daadwerkelijk gaat slagen, zullen onze toekomstige professionals op deze manier moeten gaan werken.

 

Er is een groeiende behoefte om (maatschappelijke) vraagstukken in de directe omgeving zelf op te pakken. Vervolgens willen overheden weer aansluiten bij deze lokale bewoners initiatieven. Toch komen lokale initiatieven vaak nog moeilijk van de grond. Met deze omgevingsvisie kunnen we hopelijk het vertrouwen tussen bewoners en overheid weer herstellen en zorgen dat we elkaar weer begrijpen.

 

De overheid heeft namelijk te lang de regie gevoerd over onze eigen omgeving; een Brabant ingericht voor de landbouw, vervolgens ingezet op natuurontwikkeling en steeds maar nieuwe regels maken om negatieve ontwikkelingen tegen te gaan. Inmiddels zijn er echter zoveel regels gemaakt dat goede initiatieven om gezamenlijk een gebiedsontwikkeling op te pakken, hierdoor ook niet meer door kunnen gaan. En dat terwijl we wel steeds meer eigen initiatief vanuit de streek vragen als zijnde een participatiesamenleving. Daarbij zijn er tegelijkertijd een aantal transities gaande, in o.a. de zorg, energie en landbouw, die ook vragen om een andere aanpak en andere manier van werken. Conclusie is dat het anders moet omdat het huidige beleid niet meer past in deze tijd en onvoldoende kan reageren op actuele ontwikkelingen. Om hier verandering in te krijgen, was dan ook de aanleiding om mij aan te melden als Brabant Pionier.

 

De omgevingsvisie zoals deze nu ter inzage ligt is korter en ook begrijpelijker voor iedereen. Er zijn duidelijke keuzes gemaakt op basis van maatschappelijke thema’s zoals klimaat en energie, die aansluiten op de Brabander zelf.

Voorbeeld uit de omgevingsvisie: “En de Brabander….. die regelt steeds vaker zijn eigen energieproductie. Is het niet via het eigen dak, dan is het via een coöperatieve organisatie. Hij is zich er steeds meer van bewust dat energie besparen en energie zelf (mee-)opwekken lonend is voor de toekomst van de aarde èn voor de eigen portemonnee.”

 

Over de inhoud (het wat) kunnen we het wel eens worden, dat bleek ook uit de sessies met de Brabant pioniers. De vraag blijft wel op welke manier (het hoe) we straks met initiatieven omgaan. Gaan we nu ook echt anders (samen)werken? Brabant vernieuwt samen door breed, rond en diep te kijken, een gedachte die mij zeer aanspreekt, maar hoe gaan we dat vertalen naar programma’s, verordeningen en vergunningen. Gaan we vervolgens toch weer heel veel regels opstellen op basis waaraan we kunnen toetsen of een initiatief wel echt klimaatproof is? Wie gaat straks bepalen of een initiatief door mag, (the voice of Brabant, idee Brabant Pioniers)?

 

Ik heb mijn studenten gevraagd een artikel te schrijven en daarin uit te leggen wanneer een gebiedsontwikkelingen in de toekomst zal slagen. Dit is de generatie die straks ook met de omgevingswet moet gaan werken en de cultuurverandering mee in gang moeten zetten. Ik deel in een volgende blog (begin juli) dan ook graag een artikel van deze generatie, ter inspiratie naar een definitieve Brabantse Omgevingsvisie, want: de jeugd heeft de toekomst!

 

Bram Smeijers

Docent Management van de leefomgeving

HAS Hogeschool

Gerelateerd

Omgevingslab #3: Pionieren in historisch Willemstad

Het pittoreske vestingstadje Willemstad was het decor van het derde Omgevingslab. Waarin de pioniers elkaar vertellen...

Pioniers eisen rol op tijdens vierde Omgevingslab

Zonder wrijving geen glans, zegt een gevleugeld spreekwoord. Tijdens het vierde Omgevingslab in Tilburg bewees dit...

Pioniers tonen kritische blik

Valkenswaard was ooit thuis voor ruim driehonderd horecagelegenheden. Inmiddels zijn daar nog honderd van over. In één...

Omgevingslab 6: Met pioniers uit het verleden, werken aan de toekomst

Wat doen Hypocrates, Richard Thaler en Søren Kierkegaard op de slotbijeenkomst van de Brabant Pioniers in Uden? De link...