Beeldverhaal omgevingskwaliteit

De provincie Noord-Brabant draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Brabant. Het verbeteren van de kwaliteit daarvan, kortweg genoemd: Omgevingskwaliteit is dan ook een belangrijk speerpunt in het provinciale beleid. Dat komt tot uitdrukking in de provinciale omgevingsvisie.

Definitie omgevingskwaliteit

Wat is omgevingskwaliteit? Een pasklaar antwoord hierop is niet eenvoudig te geven. Kwaliteit is geen exact begrip en daardoor moeilijk te definiëren. Kwaliteit is een waardeoordeel dat ontstaat door de beleving van iets. Dat geldt dus ook voor het begrip omgevingskwaliteit. Omgevingskwaliteit beperkt zich niet tot objecten maar is gericht op de publieke ruimte als geheel en op alles wat daarin voorkomt. Het gaat niet alleen over het visuele aspect maar is gericht op het samengaan van gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde

Kwaliteit is mensenwerk

Omgevingskwaliteit ontwikkelt zich in tijd en in dialoog tussen de betrokkenen. Kwaliteit is mensenwerk, dat wil zeggen: ontmoeten, uitdagen, prikkelen en bundelen van kennis, passie en creativiteit. Omgevingskwaliteit ontstaat niet door het stellen van regels, of het afschaffen daarvan. Het is ook geen kwestie van een matrix invullen en scores optellen. Het betekent aandacht voor de bestaande kwaliteit en vraagt om ontwerpkwaliteit, mensen die de opgave en de omgeving met ‘ontwerpkracht’ benaderen

Inspiratie opdoen

Bekijk het beeldverhaal en laat u meenemen in dit boeiende en waardevolle thema ‘omgevingskwaliteit’.

Gerelateerd

Lancering kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant

Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant is op 9 januari in de LocHal in Tilburg gelanceerd. In dit...

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...