4 juni: Klimaattop Zuid

Klimaat raakt alle hoofdopgaven van de Brabantse Omgevingsvisie. De Klimaattop Zuid gaat over kennis delen, elkaar inspireren, initiatieven bundelen en nieuwe verbindingen maken. Het doel is om gezamenlijk tot concrete klimaatafspraken te komen. Die te bundelen in een actieprogramma en dat aanbieden aan minister Wiebes. Dit programma maakt vervolgens deel uit van het landelijke klimaatakkoord. De kern is: gezamenlijke actie en uitvoering.

 

De Klimaattop Zuid vindt plaats op maandag 4 juni 2018 in FutureDome (de voormalige koepelgevangenis) in Breda.

 

Initiatiefnemers van Klimaatstroom Zuid zijn de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda. Steeds meer overheden en andere organisaties in Zuid-Nederland sluiten zich aan.

 

Meer informatie

http://www.klimaatstroomzuid.nl/klimaattop/

Twitter.com/KlimaatstroomZ

Praat mee via #KlimaatstroomZuid

Gerelateerd

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...

Nieuwe manieren van kijken

Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de Brabantse Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. De...