Verdiepingssessie Omgevingsverordening 5

Tour de Brabant

Instructieregels aan waterschappen

 16 november 2020 09.30 – 11.00 uur (online)

 

Tijdens diverse online verdiepingssessies zoomen we in op onderdelen van de concept Omgevingsverordening (beschikbaar na 16 september 2020). Deze verdiepingssessie gaat specifiek over de instructieregels aan waterschappen. De waterschappen moeten deze instructieregels betrekken bij het opstellen van de waterschapsverordening of het waterbeheerprogramma.

Het gaat dan bijvoorbeeld over normen voor overstromingsgebieden en de zorg voor regionale waterkeringen. Maar ookover vaarwegen en peilbesluiten.

Graag jouw inbreng

Deze sessie is vooral bestemd voor de waterschappen. Andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden, waarbij enige achtergrondkennis een vereiste is.
We horen graag jouw inbreng: zijn de regels duidelijk en uitvoerbaar? Welke aandachtspunten heeft u om de regels te verbeteren? Welke ervaringen uit de huidige praktijk zijn hierbij belangrijk?

 

Aanmelden

Meld je aan voor de verdiepingssessie en de andere onderdelen van de Tour de Brabant via het webformulier. Je ontvangt dan tijdig een link waarmee je mee kunt doen.

De verdiepingssessies vinden online plaats, via MS Teams.