Verdiepingssessie Omgevingsverordening 4

Tour de Brabant

Omgevingskwaliteit bij de ontwikkeling van stedelijke functies 

Instructieregels aan gemeenten  

5 november 2020, 13.30 – 15.00 uur (online)

 

Tijdens diverse online verdiepingssessies zoomen we in op onderdelen van de concept Omgevingsverordening (beschikbaar na 16 september 2020). Deze verdiepingssessie gaat specifiek over de instructieregels voor gemeenten, die belangrijke randvoorwaarden geven bij het opstellen van een Omgevingsplan.

 

In deze sessie gaan we specifiek in op omgevingskwaliteit bij stedelijke ontwikkelingen. Denk daarbij aan de zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving met aandacht voor opgaven als klimaat, energie en mobiliteit, voldoende bij de vraag passend aanbod voor (landelijk) wonen en werken, de leegstandproblematiek (in stad, dorp en platteland), (vrije tijds) voorzieningen en de afspraken in het regionale omgevingsoverleg. Wat betekent de zorg voor omgevingskwaliteit en welke aspecten vragen dan specifiek aandacht?

We realiseren ons dat het lastig is ‘een knip’ te maken tussen stedelijke en landelijke functies.  De oplossing ligt immers juist in een samenhangende benadering! We maken de verdeling nu dan ook alleen om er werkbare, afgebakende sessies van te kunnen maken.

Graag jouw inbreng

We horen graag jouw inbreng: zijn de regels duidelijk en uitvoerbaar? Welke aandachtspunten heb je om de regels te verbeteren? Welke ervaringen uit de huidige praktijk zijn hierbij belangrijk?

Aanmelden

Meld je aan voor de verdiepingssessie en de andere onderdelen van de Tour de Brabant via het webformulier. Je ontvangt dan tijdig een link waarmee je mee kunt doen.

De verdiepingssessies vinden online plaats, via MS Teams.