Verdiepingssessie Omgevingsverordening 3

Tour de Brabant

Omgevingskwaliteit bij de ontwikkeling van landelijke functies

Instructieregels aan gemeenten

29 oktober 2020, 10.30 – 12.00 uur (online)

 

Tijdens diverse online verdiepingssessies zoomen we in op onderdelen van de concept Omgevingsverordening (beschikbaar na 16 september 2020). Deze verdiepingssessie gaat specifiek over de instructieregels voor gemeenten, die belangrijke randvoorwaarden geven bij het opstellen van een Omgevingsplan.

In deze sessie gaan we specifiek in op omgevingskwaliteit bij de ontwikkeling van de meer van landelijk georiënteerde functies. Denk daarbij aan de ontwikkeling van het Brabantse natuur netwerk, behoud van ons cultuurhistorisch landschap, het versterken van ons landschap, inspelen op klimaatverandering maar ook aan de opwekking van duurzame energie, agrarische- en andere ontwikkelingen in het buitengebied. De leegstandsproblematiek komt aan de orde in sessie 4. Wat betekent de zorg voor omgevingskwaliteit en welke aspecten vragen dan specifiek aandacht?

We realiseren ons dat het lastig is ‘een knip’ te maken tussen stedelijke en landelijke functies.  De oplossing ligt immers juist in een samenhangende benadering! We maken de verdeling nu dan ook alleen om er werkbare, afgebakende sessies van te kunnen maken.

Graag jouw inbreng

We horen graag jouw inbreng: zijn de regels duidelijk en uitvoerbaar? Welke aandachtspunten heb je om de regels te verbeteren? Welke ervaringen uit de huidige praktijk zijn hierbij belangrijk?

Aanmelden

Meld je aan voor de verdiepingssessie en de andere onderdelen van de Tour de Brabant via het webformulier. Je ontvangt dan tijdig een link waarmee je mee kunt doen.

De verdiepingssessies vinden online plaats, via MS Teams.