Verdiepingssessie Omgevingsverordening 2

Tour de Brabant

Nieuwe regels over grondwaterverontreiniging en bodem

Rechtstreeks werkende regels en instructieregels

15 oktober 2020 11.00 – 12.30 uur (online)

 

Tijdens diverse online verdiepingssessies zoomen we in op onderdelen van de concept Omgevingsverordening (beschikbaar na 16 september 2020). Deze verdiepingssessie gaat heel specifiek over de nieuwe regels voor grondwaterverontreiniging en bodemenergiesystemen, die in de concept Omgevingsverordening zijn opgenomen. In de sessie lichten we toe waarom die regels nodig zijn en wat er nou precies geregeld wordt.

Graag jouw inbreng

We horen ook graag jouw inbreng: zijn de regels duidelijk en uitvoerbaar? Welke aandachtspunten zie je om de regels te verbeteren?

Aanmelden

Meld je aan voor de verdiepingssessie en de andere onderdelen van de Tour de Brabant via het webformulier. Je ontvangt dan tijdig een link waarmee je mee kunt doen.

De verdiepingssessies vinden online plaats, via MS Teams.