Verdiepingssessie Omgevingsverordening 1

Tour de Brabant


rechtstreeks werkende regels

 


28 september 2020, 13.00 – 14.30 uur (online)

9 november 2020, 13.30 - 14.30 uur (online): extra sessie over houtopstanden

UPDATE:

Naar aanleiding van de eerste verdiepingssessie over rechtstreekswerkende regels op 28 september jl., is een aanvullende verdiepingssessie ingepland over het thema houtopstanden. Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via het webformulier

 

  • grondwaterbescherming
  • stiltegebied
  • omgevingswaarde geluid langs provinciale wegen
  • ontgrondingen
  • flora en fauna

Tijdens diverse online verdiepingssessies zoomen we in op onderdelen van de concept Omgevingsverordening (beschikbaar na 16 september 2020). Deze verdiepingssessie gaat over de rechtstreeks werkende regels voor activiteiten in speciale gebieden, zoals grondwaterbeschermingsgebieden en stiltegebieden. Waar moet je als initiatiefnemer rekening mee houden? Moet je een vergunning vragen of niet?

Daarnaast gaan we in deze sessie in op onderwerpen waarvoor de provincie andere algemene regels vaststelt. Zoals de wettelijke verplichting tot het vaststellen van een omgevingswaarde geluid langs provinciale wegen. Maar ook aanvullende regels op die van het Rijk over ontgrondingsactiviteiten en flora en fauna activiteiten.

Graag jouw inbreng

We horen graag jouw inbreng: zijn de regels duidelijk en uitvoerbaar? Welke aandachtspunten zie je om de regels te verbeteren? Welke ervaringen uit de huidige praktijk zijn hierbij belangrijk?

Aanmelden

Meld je aan voor de verdiepingssessie en de andere onderdelen van de Tour de Brabant via het webformulier. Je ontvangt dan tijdig een link waarmee je mee kunt doen.

De verdiepingssessies vinden online plaats, via MS Teams.