Tourblog webinar omgevingsverordening

16 september 2020

Met maar liefst 325 kijkers gaven gedeputeerde Erik Ronnes, presentator Theo Verbruggen en projectleider Esther Vos op 16 september met het webinar het startschot van de Tour de Brabant.

Alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving, staan bij elkaar in de Brabantse Omgevingsverordening. Maar wat staat daar allemaal in? Waarom maakt de provincie eigenlijk regels? Waarover wel, en waarover niet? Krijg je daar als inwoner ook mee te maken? En waarover gaan de gemeenten en waterschappen (straks) zelf? Aan de hand van filmpjes en gesprekken in de - tijdelijk tot studio omgebouwde - Statenzaal in het provincieshuis kregen deelnemers antwoord op die vragen én een vooruitblik op het tourschema: het participatietraject rond de Omgevingsverordening.

Op de vraag ‘wat vind jij belangrijk voor de Omgevingsverordening?’ antwoordden deelnemers vooral: duidelijkheid, minder regels en ruimte voor gemeenten. Een belangrijke ontwikkeling die de Omgevingswet met zich meebrengt, is dat gemeenten meer keuzemogelijkheden krijgen, beaamt Erik Ronnes. Daarbij is het wel zaak dat gemeenten eerst een goede visie ontwikkelen: “In je gemeentelijke omgevingsvisie bepaal je wat voor functies je in welke gebieden wilt, welke activiteiten je waar toe wilt staan en hoe dat past bij functies in gebieden daaromheen.”

Ook over een voorstel voor een nieuwe regel in de Omgevingsverordening werden de deelnemers aan de tand gevoeld: moet voor elke nieuwe vierkante meter bebouwing in het buitengebied, elders evenveel bebouwing gesloopt worden? De stemmen bleken verdeeld. Een interessant onderwerp om in de verdiepingssessies verder over te praten!

Je kunt het webinar terugkijken via de link