Tourblog verdiepingssessie 1: Rechtstreekswerkende regels

28 september 2020

Een beetje geschrokken – in positieve zin – waren we wel, van de opkomst bij de eerste verdiepingssessie. Hadden wij leuk bedacht om met een man/vrouw of 20 à 30 een online ‘benen-op-tafel-gesprek’ te voeren... komen er 150 mensen! Maar natuurlijk zijn we heel blij met de grote belangstelling; des te meer deelname, des te meer inbreng, des te beter de Omgevingsverordening straks aansluit bij de praktijk in Brabant. Dus... aan de slag met creatieve online werkvormen. Want een interactieve sessie, waar iedereen zijn inbreng in kwijt kan, moet en zal het worden! 

We kiezen deze sessie voor vijf pitchers, die achtereenvolgens in een paar minuten "hun" onderwerp uit de verordening voor het voetlicht brengen. Dus, rechtstreekswerkende regels voor: ontgrondingen​, grondwaterbescherming​, stiltegebieden​, natuur​, (geluid langs) provinciale wegen, stortplaatsen en landbouw. Wat blijft hetzelfde? Wat verandert er? Gevolgd door een vragenronde met deelnemers: Wat werkt volgens de deelnemers het best? Wat kunnen gemeenten beter zelf regelen, en wat moet juist de provincie opnemen in de verordening?

Via de chat en Mentimeter halen we veel inbreng op. Heel fijn en behulpzaam! We hebben alles goed genoteerd. En en passant ook nog veel vragen kunnen beantwoorden. Over het onderwerp houtopstanden blijkt veel meer te bespreken dan in deze sessie past. Geen punt, daarover organiseren we gewoon nog een aanvullende verdiepingssessie. En wel op 9 november a.s.. Daarvoor kun je je vanaf nu aanmelden.

Een welgemeend dankjewel ook aan de deelnemers voor de feedback op de bijeenkomst! Veel positieve reacties, en de leerpunten nemen we mee naar de volgende verdiepingssessie op 15 oktober!

Presentatie downloaden

Je kunt de verdiepingssessie niet terugkijken, maar je kunt wél de presentatie, mét de mentimeteruitslagen downloaden.

 

Uitslag mentimetervraag

Uitslag Mentimetervraag

Achter de schermen

Achter de schermen