Tourblog regiosessies: Samenwerken met de Omgevingswet

22, 23, 24 en 24 maart

De Tour de Brabant heeft bijgedragen om iedereen alvast goed voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Via de digitale weg legden we drie etappes af. Tijdens deze laatste etappe gingen we de verbinding aan. Eerst met bestuurders en daarna met overheden, partners, ambtenaren en andere organisaties uit de vier Brabantse regio’s. Voor deze laatste groep organiseerden we op 22, 23, 24 en 25 maart daarom vier regiosessies, waarin we het thema ‘samenwerken’ verder met elkaar verkenden.

Twee effectieve werkwijzen

Hoe logisch regionale samenwerking ook klinkt, vanzelfsprekend is het niet altijd. Het is daarom belangrijk om samen het open gesprek aan te gaan. Waar is het wel eens mis gegaan? Of waar bewandelde iedereen de juiste route? Elke sessie startte met een inspirerende presentatie van Cees Anton de Vries, directeur van Origame. Cees Anton vertelt graag over zijn ervaringen met samenwerken en hoe we, zelfs als we ons beste beentje voor zetten, nog steeds niet altijd het doel bereiken waar we samen naartoe willen. Hoe pak je dat dan aan?

In deze hand-out schetst Cees Anton een manier van werken in modus 1 en modus 2. Wanneer we praten over modus 1 zijn inhoud en procedure altijd leidend. Werken in deze modus is goed als er duidelijk is wat er moet gebeuren en alle middelen beschikbaar zijn om in te zetten. Modus 2 is een manier van werken die effectief is bij de momenten dat een persoon of een team ergens op vastloopt. Het is nog niet duidelijk wat er moet gebeuren en nog niet alle middelen zijn voor handen. In deze modus proberen we met elkaar de connectie terug te vinden door niet alleen onzekerheid en dilemma’s te benoemen, maar ook het doel waar je samen voor gaat. Beide werkmethoden kunnen effectief zijn en kunnen elkaar helpen, maar alleen wanneer toegepast in de juiste fase.

Tijd voor intervisie

Na de presentatie van Cees Anton, was het de beurt aan de deelnemers om uit te wisselen hoe zij dachten over samenwerking. Dit gebeurde door middel van intervisie in kleine groepen. We werken allemaal al veel samen, dus iedereen had wel een ervaring om op tafel te leggen. Vervolgens koos de groep één positieve of negatieve ervaring uit en deze werd door de groep geanalyseerd. De groepen kregen anderhalf uur de tijd en vervolgens keerden de deelnemers terug voor een plenaire terugkoppeling. Bij elke regiosessie werden de deelnemers gedurende de terugkoppeling gevraagd om een aantal mentimetervragen in te vullen. De resultaten van die vragen waren zeer positief en veel deelnemers zien het zitten om vaker via intervisie terug te kijken op een casus. In deze pdf is te zien welke methode tijdens de sessies is toegepast.

Vervolg Tour de Brabant

Met de regiosessies achter de rug zit de Tour de Brabant erop! De komende periode staat in het teken van de ontwerp Omgevingsverordening en de formele inspraakperiode. Vanaf 9 april ligt de ontwerp Omgevingsverordening ter inzage via: www.brabant.nl/omgevingsverordening. Andere delen van de Tour de Brabant nog eens teruglezen? Bekijk dan het online magazine: Onderweg naar de Omgevingswet.

Provinciale Staten stellen de ontwerp Omgevingsverordening volgens planning in het najaar vast. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Houd dan deze website, brabant.nl of onze social media kanalen in de gaten.