Tourblog kennissessie bodem en ondergrond voor bestuurders

18 september 2020 

De komende jaren zijn er veel maatschappelijke opgaven, die niet zonder de bodem en ondergrond opgelost kunnen worden. De bodem, waar we samen vanuit verschillende verantwoordelijkheden beheerder van zijn, biedt vele mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor duurzame energiewinning of -opslag, voor waterberging en verkoeling of om ons voedsel duurzaam op te verbouwen en ons drinkwater uit te halen.

Ook zijn er uitdagingen. Passen al deze functies wel in de ondergrond? Hoe benutten en beschermen we onze ondergrond? Er kunnen situaties ontstaan die ‘schuren’.  De Omgevingswet vraagt van ons hier samen en integraal naar te kijken.

Samenspel

Het beheer en het gebruik van bodem, grondwater en ondergrond is een nog niet uitgewerkt bestuurlijk samenspel tussen gemeenten, waterschappen en provincie. Dat vraagt dus om gezamenlijk de zoektocht aan te gaan. Tijdens een kennissessie op 18 september gingen bestuurders die zoektocht aan. Want: bodemsystemen houden niet op bij de gemeentegrenzen en sommige taken vragen om een samenhangende gebiedsaanpak.

Burgemeester van Woensdrecht, Steven Adriaansen, ging hierover het gesprek aan met gedeputeerden Elies Lemkes-Straver en Peter Smit. Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, en Erik Heskes, projectmanager ondergrond bij de provincie Noord-Brabant, presenteerden hun kijk op de uitdagingen en benodigde samenwerking.

Vervolgens onderzochten de deelnemers in kleine groepen 'schurende situaties' uit onze provincie.

Meer informatie

Download het verslag van de kennissessie voor extra informatie of kijk de sessie hieronder terug.