Tourblog bestuurlijke verdiepingssessie taskforce VAB's

tourblog bestuurlijke verdiepingssessie: Taskforce VAB's

19 november 2020

De Taskforce VAB's is een netwerk van wethouders RO van inmiddels 38 Brabantse gemeenten, dat gemiddeld drie keer per jaar onder leiding van de gedeputeerde Ruimte en Wonen samenkomt om te spreken over thema's gerelateerd aan het buitengebied. Op 19 november 2020 spraken zij over voor hen relevante thema's in de omgevingsverordening: leegstand, nieuwe woonvormen in het buitengebied en de bouw-sloopregeling. 

Lees voor meer informatie het korte verslag van deze bijeenkomst