Tour de Brabant

Hoe ziet ons Brabant er in de toekomst uit? In het voorontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie beschrijven we de ambities die de toekomst van onze provincie vormgeven. Na vele gesprekken met Brabanders en Brabantse professionals, inwoners, overheden en marktpartijen heeft dit voorontwerp zijn vorm gekregen. We hebben vier hoofdopgaven geformuleerd. Hebben we met die vier de juiste snaar geraakt? Maar nog belangrijker: bereiken we met de visie ons doel? Om dat te testen organiseren we de Tour de Brabant.

 

 

Koersen naar de eindstreep

De Omgevingsvisie bracht ons op verrassende plekken. Met de Tour de Brabant van de Omgevingsvisie zetten we deze toertocht door. Het is een tour waarbij we gezamenlijk de eindstreep willen halen. We zoeken verschillende terreinen op om te kijken of de Omgevingsvisie en onze competenties geschikt zijn om de eindstreep te halen. Daar testen we samen met Brabanders en Brabantse organisaties het voorontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie aan de hand van praktijkcasussen. Zo zetten we de dialoog voort. Dit doen we met verschillende ‘etappes’.

 

Etappe ‘Aansluiten’

Team Omgevingsvisie sluit aan bij initiatieven en bijeenkomsten van anderen: van bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. In Brabant vinden allerlei ontmoetingen plaats: bestuurlijke tafels, thematische bijeenkomsten, congressen, en evenementen. Samen met hen bouwen we bekendheid en vertrouwen op en leggen we verbindingen tussen thema’s en gebieden die betrekking hebben op de Omgevingsvisie.

Etappe ‘Verdiepen’

Werken de principes en de sturingsfilosofie? Dat is de hoofdvraag van deze etappe. Aan de hand van casussen testen we de Brabantse Omgevingsvisie samen met betrokkenen. Dit doen we aan de hand van de begrippen ‘diep, rond en breed’ en de principes van de visie. De casussen horen bij de vraagstukken die volgen uit de vier hoofdopgaven van de Omgevingsvisie. Zo krijgt de inhoud van het voorontwerp op concrete plaatsen een gezicht. En op deze manier verkennen we aan de hand van de casus de dilemma’s met verschillende partijen.

Etappe ‘Verbinden’

Tijdens de verschillende etappes halen we allerlei indrukken op. Moet het voorontwerp van de Omgevingsvisie op basis van deze inzichten uit casussen en bijeenkomsten aangepast of aangevuld worden? Tijdens drie bijeenkomsten op 6, 8 en 14 maart testen we dit aan de hand van praktijkcasussen en gaan we hier breed met verschillende van onze eerdere gesprekspartners over in gesprek. Al deze inzichten en voorstellen komen samen op de slotbijeenkomst. 

Touragenda en vervolg

De tourdata, voor zover openbaar toegankelijk, staan in de agenda van deze site. 

Na de Tour de Brabant volgt de ontwerp Brabantse Omgevingsvisie medio 2018. Hierna volgt de formele inspraak.