Publiek ondernemen!

Een nieuw soort ondernemer is de publiek ondernemer. Dit type ondernemer zet niet het financiële gewin centraal. Deze ondernemer zet ook niet een deel van zijn winst in voor maatschappelijke verantwoorde projecten. Nee, bij de publieke ondernemer staat het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk centraal! Helaas komen deze ondernemingen verschillende barrières tegen. Dit stond centraal in het werkatelier van BrabantKennis op 19 juli. 

Albert Jan Kruiter geeft inspirerende voorbeelden van publiek ondernemerschap vanuit het verleden (droogleggen van gebied rond Amsterdam), het heden (privaat georganiseerde daklozenopvang, die niet belemmerd wordt door regio-gebondenheid: een dakloze uit een andere stad komt daarmee ook in aanmerking voor een slaapplek) en mogelijk de toekomst (100. 000 goedkope woningen voor mensen die sociale huur niet kunnen opbrengen). We zitten overigens op een plek die als voorbeeld toegevoegd kan worden: Social Label – Tramkade ’s-Hertogenbosch.

Albert Jan presenteert conclusies uit zijn essay. Hij geeft aan dat we als samenleving onvoldoende in staat zijn om de transactiekosten van publiek ondernemerschap in de klauwen te houden. Dat heeft veel te maken met het gebrek aan (zogenaamde gouden) standaarden. Daardoor kost het steeds weer tijd, energie en geld om projecten met maatschappelijke meerwaarde in de markt te zetten. Dat moet slimmer kunnen! Hij betoogt dat geen van de systemen: big market, big government noch big society de oplossing kan brengen. Dat is een big hoax! Het gaat altijd om een samenspel tussen deze systemen.

Op deze zomerse avond werd volop gediscussieerd in gemêleerd gezelschap. Interessante discussies. Wat gebeurt er veel in Brabant! Op tal van plekken wordt gezocht naar en geëxperimenteerd met nieuwe werkvormen. Melding wordt gemaakt van: “Wroetplaatsen”, “Doorbreektafels” en “Stadsambassades”. Hoe zorgen we ervoor dat goede initiatieven ruim baan krijgen? Hoe ondersteunen we op een goede manier zonder ze dood te knuffelen of over te nemen?

De discussieavond georganiseerd door BrabantKennis is te rijk aan informatie om het even samen te vatten. Ga ik dus ook geen poging toe wagen. Wat mij in ieder geval wederom opvalt, is dat het o zo belangrijk is om met elkaar in gesprek te zijn. Verschillende werelden bij elkaar brengen, vraagt menselijk contact. Ieder mens heeft zijn beperkte scope, hoe holistisch of integraal hij of zij ook denkt. We hebben elkaar simpelweg nodig. Hoe zorgen we ervoor dat mensen uit verschillende werelden elkaar treffen? En wat is de rol van de overheid daarin?