Regionale bijeenkomsten: samenwerken met de Omgevingswet

Tour de Brabant

Samenwerken met de Omgevingswet

Regionale bijeenkomsten

15, 16, 17 en 18 maart 2021

Op 16 september is de Tour de Brabant gestart. Een traject waarin wij samen met onze maatschappelijke en overheidspartners in gesprek gaan over de Brabantse Omgevingsverordening. Inmiddels zijn de Etappes ‘Aansluiten’ en ‘Verdiepen’ afgerond en zijn we aanbeland bij de etappe ‘Verbinding’. In deze etappe willen we de focus leggen op hoe we invulling geven aan het samenwerken als één overheid en zoeken we verbinding met jou als nauw betrokkene.

Daarom organiseren we op 15, 16, 17 en 18 maart van 09.00 – 12.00 een aantal regiosessies. Tijdens deze sessies ligt het accent op hoe we met elkaar samenwerken; wanneer betrekken we elkaar bij plannen en initiatieven en wanneer niet? En vooral ook; hoe doen we dat op een manier dat het voor alle partijen werkbaar blijft?

Reserveer de datum van jouw regio alvast in je agenda. Meer informatie en de opzet van de ochtend volgt per mail of via de website.

Aanmelden

Heb je interesse in de regionale bijeenkomsten? Binnenkort sturen wij een officiële uitnodiging naar onze contacten met een aanmeldformulier. Geen officiële uitnodiging gekregen? We delen het aanmeldformulier gelijktijdig ook hier op de website.