Regionale bijeenkomsten: samenwerken met de Omgevingswet

Tour de Brabant

Samenwerken met de Omgevingswet

Regionale bijeenkomsten

In verband met de verkiezingen die in de week van 15 maart zullen plaatsvinden, hebben we besloten om de regiosessies een week te verplaatsen. De sessies zullen dus plaatsvinden op 22, 23, 24 en 25 maart 2021.

Op 16 september is de Tour de Brabant gestart. Een traject waarin wij samen met onze maatschappelijke en overheidspartners in gesprek gaan over de Brabantse Omgevingsverordening. Inmiddels zijn de Etappes ‘Aansluiten’ en ‘Verdiepen’ afgerond en zijn we aanbeland bij de etappe ‘Verbinding’. In deze etappe willen we de focus leggen op hoe we invulling geven aan het samenwerken als één overheid en zoeken we verbinding met jou als nauw betrokkene.

Daarom organiseren we op 22, 23, 24 en 25 maart van 09.00 – 12.00 een aantal regiosessies. Tijdens deze sessies ligt het accent op hoe we met elkaar samenwerken; wanneer betrekken we elkaar bij plannen en initiatieven en wanneer niet? En vooral ook; hoe doen we dat op een manier dat het voor alle partijen werkbaar blijft?

Aanmelden

Heb je interesse in de regionale bijeenkomsten? Mail dan naar omgevingswet@brabant.nl.