Redactie

Brabant is een mooie provincie waar veel mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Met de Brabantse omgevingsvisie wil de provincie Noord-Brabant, samen met anderen de richting voor de toekomst te bepalen. Om zo de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving te behouden en tegelijkertijd ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven die de Brabantse leefomgeving versterken.